Suomen kieli ja viestintä 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.09.2020–31.12.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolla on kaksi ohjaustapaamista verkossa:

  • 11.9.2020 klo 12.30-14.00
  • 6.11.2020 klo 12.30-14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.9.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Hanna-Kaisa Turja (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Suomen kieli ja viestintä -opintojakso antaa sinulle valmiudet ammattikorkeakoulussa tarvittaviin viestintätietoihin ja -taitoihin. Perehdyt kirjalliseen ja suulliseen viestintään sekä tiedonhankinnan työkaluihin

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojaksolla on erilaisia kirjoittamiseen, tiedonhankintaan sekä puhe- ja ryhmäviestintään liittyviä tehtäviä. Opintojakso sisältää erityyppisiä kirjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita, harjoittelutehtäviä ja verkkotestejä mm. lähdeviittauksista sekä kielen- ja tekstinhuollosta. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa ohjeistuksen mukaisen esseen lähdeviitteineen sekä tekee videopuheen. Opintojaksolla käytetään aineistoina mm. videoita, podcasteja ja monipuolisia tekstejä.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
  • tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
  • tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
  • tietää tieteellisen tekstin piirteet
  • tunnistaa tiedontarpeet, osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen kehittymisen kannalta keskeistä tietoa sekä käyttää ja arvioida tietoa kriittisesti ja eettisesti.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomen kieli, opiskelijalla tulee olla suomen kielessä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B2.

Opintojakso on pakollinen kaikille väyläopiskelijoille.

Kulttuurituotannon koulutuksen väyläopiskelijat

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteeseen.