Strateginen suunnittelu 5 op, syksy 2022

Strateginen suunnittelu -opintojaksolla perehdytään strategian laatimiseen ja tutustutaan strategisen suunnittelun välineisiin ja vaiheisiin. Opintojaksolla opitaan myös erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä.

Opintojaksolla tehdään aito strategisen kehittämistyö kulttuurialan työelämän edustajalle.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 4. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 21.09.2022 – 20.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Verkkokurssi, pakolliset webinaarit (tallennetaan).

Opintojakson webinaarit:

  • 29.09.2022 13.00 – 14.30 (HUOM! webinaarin kellonaika muutettu)
  • 07.10.2022 09.00 – 10.30
  • 03.11.2022 09.00 – 10.30
  • 16.12.2022 09.00 – 10.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-11.09.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffren (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tuntee strategisen suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa käyttää niitä
  • osaa arvioida organisaation muutostarpeita, laatia toiminnan muutokseen tähtäävän suunnitelman ja kykenee toimeenpanemaan sen