Strateginen suunnittelu 5 op, syksy 2021

Strateginen suunnittelu -opintojaksolla perehdytään strategian laatimiseen ja tutustutaan strategisen suunnittelun välineisiin ja vaiheisiin. Opintojaksolla opitaan myös erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 4. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 22.09.2021 – 21.12.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 24.09.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 07.10.2021 klo 12.30 – 14.00
  • 05.11.2021 klo 12.30 – 14.00
  • 16.12.2021 klo 14.15 – 15.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.09.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffren (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)

 

Opiskelija:

  • tuntee strategisen suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa käyttää niitä
  • osaa arvioida organisaation muutostarpeita, laatia toiminnan muutokseen tähtäävän suunnitelman ja kykenee toimeenpanemaan sen