Strateginen suunnittelu 5 op, kevät 2023

Strateginen suunnittelu -opintojaksolla perehdytään strategian laatimiseen ja tutustutaan strategisen suunnittelun välineisiin ja vaiheisiin. Opintojaksolla opitaan myös erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä.

Opintojaksolla tehdään aito strategisen kehittämistyö kulttuurialan työelämän edustajalle.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 4. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 09.01.2023 – 26.05.2023 (toteutusaika tarkentuu)
Aikataulut ja työskentelytavat Verkkokurssi, pakolliset webinaarit (tallennetaan).

Opintojakson webinaarit ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.12.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffren (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tuntee strategisen suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa käyttää niitä
  • osaa arvioida organisaation muutostarpeita, laatia toiminnan muutokseen tähtäävän suunnitelman ja kykenee toimeenpanemaan sen