Strateginen suunnittelu 5 op, kevät 2022

Strateginen suunnittelu -opintojaksolla perehdytään strategian laatimiseen ja tutustutaan strategisen suunnittelun välineisiin ja vaiheisiin. Opintojaksolla opitaan myös erilaisia tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä.

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 4. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 07.01.2022 – 27.05.2022
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 14.01.2022 klo 12.30 – 14.00
  • 10.02.2022 klo 12.30 – 14.00
  • 17.03.2022 klo 12.30 – 14.00
  • 20.05.2022 klo 08.30 – 11.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.12.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)

 

Opiskelija:

  • tuntee strategisen suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa käyttää niitä
  • osaa arvioida organisaation muutostarpeita, laatia toiminnan muutokseen tähtäävän suunnitelman ja kykenee toimeenpanemaan sen