Strateginen suunnittelu 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

75,00 

47 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021 – 31.07.2021
Aikataulut Aloituswebinaari on 3.6.2021 klo 13-15. Webinaari tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Jari Hoffrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 396)

Sisältö

Strateginen suunnittelu -opintojaksolla perehdytään strategian laatimiseen ja tutustutaan strategisen suunnittelun välineisiin ja vaiheisiin. Opintojaksolla opitaan myös erilaisia tulevaisuuden ennakoinnoin menetelmiä.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee strategisen suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa käyttää niitä
  • osaa arvioida organisaation muutostarpeita, laatia toiminnan muutokseen tähtäävän suunnitelman ja kykenee toimeenpanemaan sen

Opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 4. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso tästä tarkemmin, miten opintojakso sijoittuu tutkintorakenteessa.