Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op, kevät 2023

Taide on nykypäivänä levinnyt ilahduttavasti ihmisten arjen keskelle monenlaisiin, joskus yllättäviinkin paikkoihin ja tilanteisiin. Taiteen hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon ja taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisten tasapainoisessa ja hyvässä elämässä onkin kiistaton.

Opintojaksolla perehdytään soveltavan taiteen menetelmiin ja muotoihin käytännön esimerkkien avulla sekä tutustutaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista tehtyihin tutkimuksiin. Asiakaslähtöiseen palvelujen tuotteistamisprosessiin paneudutaan palvelumuotoilun periaatteisiin tutustumalla. Opintojakso auttaa sinua hahmottamaan soveltavan taiteen toimijoita, menetelmiä ja asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun lähtökohtia. Opintojaksolla perehdytään laajasti soveltavan taiteen käsitteeseen, menetelmiin sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin. Palvelumuotoilua käsitellään niin ikään teorian ja käytännön tasolla. Viiden opintopisteen kokonaisuus jakaantuu kahteen teoriaosuuteen, jotka käsittelevät soveltavaa taidetta ja palvelumuotoilua.

Tämän opintojakson suoritettuasi voit jatkaa käytännön kokeiluun Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op -jaksolle.

Opintojakso kuuluu Humakin AMK-tutkintojen yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.

Kenelle?

Opintojakson tehtävät on suunnattu pääasiassa kulttuurituotannon näkökulmasta, mutta opintojakso on antoisa myös muun alan (esim. taideala, sote-ala, kasvatusala) opiskelijoille ja tehtäviä voikin suunnata vastaamaan oman alan näkökulmia.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 24.01.2023 – 27.02.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso sisältää kaksi webinaaria, joihin osallistuminen olisi suositeltavaa. Ne kuitenkin myös tallennetaan.  Tehtäviä palautetaan videoina, esseinä ja miellekarttana. Lisäksi opintojaksolla osallistutaan verkkokeskusteluihin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti, mutta myös parityöskentely on mahdollista.

Opintojakson webinaarit:

  • 27.01.2023 09.00 – 10.30
  • 17.02.2023 09.00 – 10.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-15.01.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sanna Pekkinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 219)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
  • ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet soveltavan taiteen tuotannoissa

”Innostava kurssi. Tuleville opiskelijoille viestittäisin varata aikaa tehtävien tekemiseen, jotta ne palautuisivat ajoissa. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja se antoi käsitystä mitä soveltavan taiteen palvelumuotoilu on – sen käsitteistä sekä vaikutuksista hyvinvointiin. Oli mielenkiintoista ja opettavaista, nyt odotan innolla jo käytännön puolta ja soveltavaa taidetta käytännössä.”

”Tehtävät olivat mielekkäitä koska sai toteuttaa monella eri tavalla, kirjoittaminen, piirtäminen jne.”

”Olen itse sosiaali- ja terveysalalta ja olen oppinut paljon soveltavan taiteen palvelumuotoilusta. Olen saanut ajatuksia kuinka rakentaa siltoja soten ja taiteen ja kulttuurin välillä. Ja toivon olevani itse tuo silta joka tulevaisuudessa mahdollistaa taiteen ja kulttuurin käyttämistä soten puolella.”