Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 29.01.2021-31.03.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 29.01.2021 klo 10.15 – 11.45
  • 26.02.2021 klo 10.15 – 11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sanna Pekkinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 219)

Sisältö

  • Perehtyminen hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja palvelumuotoilun käsitteisiin
  • Tutustuminen taiteen soveltavan käytön menetelmiin ja muotoihin

Opintojakso on kehitetty Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen aikana toteutetuista koulutuksista saatujen kokemusten perusteella. Hankkeen aikana kehitettiin lähes 30 soveltavan taiteen hanketta SOTE-alalle projektiin valittujen taiteilijoiden, tuottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta. Hankkessa luotiin myös yli 20 julkaisua osallistavan hyvinvointitaiteen palvelumuotoilusta. Julkaisut ovat keskeisessä asemassa täydennyskoulutuksen oppimateriaalina. Voit tutustua niihin tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.

Opintojakso sopii täydennyskoulutukseksi kulttuuri, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville ja erityisesti sellaiselle, joka suunnittelee soveltavaa taidetta hyödyntävää projektia SOTE-alalle, esim. senioripalveluihin.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
  • ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet soveltavan taiteen tuotannoissa

Opintojakso kuuluu Humakin AMK-tutkintojen yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.