Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 10 op (M), (2/19-20)

150,00 

48 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 10 op
Toteutusaika 07.02.2020–08.05.2020
Webinaarit Opintojakso toteutetaan verkossa ja siihen sisältyy kolme webinaaria seuraavasti:

07.02.2020 klo 10.15–11.45
05.03.2020 klo 10.15–11.45
08.05.2020 klo 08.30–10.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.02.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sanna Pekkinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 219)

Sisältö

  • Perehtyminen hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja palvelumuotoilun käsitteisiin
  • Tutustuminen taiteen soveltavan käytön menetelmiin ja muotoihin
  • Soveltavan taiteen palvelumuotoilun toteuttaminen
  • Kohderyhmän kanssa tehtävä projektimainen yhteistyö

Opintojakso on kehitetty Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen aikana toteutetuista koulutuksista saatujen kokemusten perusteella. Hankkeen aikana kehitettiin lähes 30 soveltavan taiteen hanketta SOTE-alalle projektiin valittujen taiteilijoiden, tuottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta. Hankkessa luotiin myös yli 20 julkaisua osallistavan hyvinvointitaiteen palvelumuotoilusta. Julkaisut ovat keskeisessä asemassa täydennyskoulutuksen oppimateriaalina. Voit tutustua niihin tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.

Opintojaksolla toteutetaan palvelumuotoiluprojekti, jota varten opiskelijat hankkivat itse työelämäkumppanin. Se voi olla osallistava taidetuokio ikäihmisille, kuvataidetuokio lasten päiväkerhossa, musiikkipaja nuorisotalolla tai vaikkapa taidelähtöinen työhyvinvointipäivä omalla työpaikalla. Ajatuksia projektien sisällöistä ja toteutuksista saat opintojakson teoriaosuudesta ja osallistumalla ensimmäiseen webinaariin.

Opintojakso sopii täydennyskoulutukseksi kulttuuri, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville ja erityisesti sellaiselle, joka suunnittelee soveltavaa taidetta hyödyntävää projektia SOTE-alalle, esim. senioripalveluihin.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
  • ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet soveltavan taiteen tuotannoissa
  • osaa toteuttaa yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin.

Opintojakso kuuluu Humakin AMK-tutkintojen yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.