Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op, kevät 2023

Opintojaksossa pääset itse ideoimaan ja toteuttamaan pienen soveltavan taiteen kokeilun valitsemasi kohderyhmän ja yhteistyökumppanin kanssa. Siksi opiskelijoilta toivotaan aikaisempaa perehtymistä soveltavan taiteen periaatteisiin ja taiteen hyvinvointivaikutuksiin. Opintojakson aikana perehdytään kohderyhmiin asiakasymmärrystä laajentamalla, tutustutaan soveltavan taiteen toimijoihin ja heidän käyttämiinsä menetelmiin käytännössä sekä toteutetaan oma kokeilu itse valitun työelämäkumppanin kanssa valitulle kohderyhmälle. Opintojakso antaa valmiuksia oman soveltavan taiteen palvelun kehittämiseen ja kohderyhmien kanssa työskentelyyn. Opintojakson lopuksi arvioidaan omaa roolia soveltavan taiteen kentällä.

Opintojakso kuuluu Humakin AMK-tutkintojen yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.

Kenelle?

Opintojakso sopii kulttuurituotannon ja taidealan opiskelijoille, kasvatus ja sote-alan opiskelijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille ja tarvittavat pohjatiedot omaaville.

Ennakkovaatimukset

Opintojakso on jatkoa Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 5 op -jaksolle eli lähtöolettamuksena on, että tiedät jo varsin hyvin, mitä soveltava taide käsitteenä tarkoittaa, olet tutustunut joihinkin menetelmiin ja käytännön toteutuksiin. Olet myös perehtynyt taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin. Myös palvelumuotoilun periaate on sinulle jo tuttu ja olet valmis sitä kokeilemaan ainakin joltakin osin tässä jaksossa.

Lisätiedot

Varaathan tarpeeksi aikaa opintojakson alussa, jotta pääset heti suunnittelemaan käytännön kokeilua.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 13.03.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso voidaan suorittaa itsenäisesti tai parityönä. Opintojaksolla on kirjallisia tehtäviä, haastattelutehtäviä sekä käytännön projektityö, joka toteutetaan yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Opintojakso sisältää kolme webinaaria, jossa projektityötä ohjataan eteenpäin. Webinaarit tallennetaan, mutta ohjauksen saamiseksi ja yhteiskehittämisen näkökulmasta osallistumista webinaareihin suositellaan lämpimästi.

Opintojakson webinaarit:

  • 16.03.2023 09.00 – 10.30
  • 28.04.2023 09.00 – 10.30
  • 26.05.2023 09.00 – 10.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-03.03.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sanna Pekkinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 219)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmä- ja asiakaslähtöisen yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin
  • osaa arvioida omaa osaamistaan soveltavan taiteen toimijana ja edistäjänä