Soveltavaa taidetta käytännössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS

75,00 

36 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.03.2021-31.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 10.03.2021 klo 08.30 – 10.00
  • 07.04.2021 klo 08.30 – 10.00
  • 20.05.2021 klo 14.15 – 15.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.03.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Sanna Pekkinen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 219)

Sisältö

  • Soveltavan taiteen palvelumuotoilun toteuttaminen
  • Kohderyhmän kanssa tehtävä projektimainen yhteistyö

Opintojakso on kehitetty Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen aikana toteutetuista koulutuksista saatujen kokemusten perusteella. Hankkeen aikana kehitettiin lähes 30 soveltavan taiteen hanketta SOTE-alalle projektiin valittujen taiteilijoiden, tuottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta. Hankkessa luotiin myös yli 20 julkaisua osallistavan hyvinvointitaiteen palvelumuotoilusta. Julkaisut ovat keskeisessä asemassa täydennyskoulutuksen oppimateriaalina. Voit tutustua niihin tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.

Opintojaksolla toteutetaan palvelumuotoiluprojekti, jota varten opiskelijat hankkivat itse työelämäkumppanin. Se voi olla osallistava taidetuokio ikäihmisille, kuvataidetuokio lasten päiväkerhossa, musiikkipaja nuorisotalolla tai vaikkapa taidelähtöinen työhyvinvointipäivä omalla työpaikalla. Ajatuksia projektien sisällöistä ja toteutuksista saat opintojakson teoriaosuudesta ja osallistumalla ensimmäiseen webinaariin.

Opintojakso sopii täydennyskoulutukseksi kulttuuri, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville ja erityisesti sellaiselle, joka suunnittelee soveltavaa taidetta hyödyntävää projektia SOTE-alalle, esim. senioripalveluihin.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmä- ja asiakaslähtöisen yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin
  • osaa arvioida omaa osaamistaan soveltavan taiteen toimijana ja edistäjänä

Opintojakso kuuluu Humakin AMK-tutkintojen yhteisiin vapaasti valittaviin opintoihin.