Silmäys kuurojen historiaan 3 op

Silmäys kuurojen historiaan -opintojaksolla tutustutaan yhteen maamme kieli- ja kulttuurivähemmistöön viittomakielisiin, kuuroihin. Opintojakson aikana tulevat tutuiksi kuurojen historia sekä yhteisön kulttuuri, tavat, ilmiöt ja tapahtumat. Myös vähemmistökielen asemaa sekä kielipoliittisia kysymyksiä sivutaan. Itsenäiset tehtävät antavat vastauksia esimerkiksi kysymyksiin: mitä tarkoitetaan kuurojen kulttuuripäivillä, mihin viitataan kuurotietoisuudella tai audismilla. Lisäksi saadaan myös tietämystä viittomakielisen vuorovaikutuksen perusteista.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2022 – 31.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ilmoittautumisajan puitteissa ja suorittaa omaan tahtiin toteutusaikana.

Opintojaksolla aiheeseen perehdytään erilaisten aineistojen ja tehtävien avulla. Näitä ovat mm. videoluennot, keskustelutehtävät, podcastit, moninaiset verkkomateriaalit, kielipotretti, verkkotentti sekä vuorovaikutuksen havainnointi videomateriaalin kautta. Aineistot ja tehtävät tehdään verkossa itsenäisestä omaan tahtiin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Arttu Liikamaa (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tietää erilaisia näkökulmia, joiden kautta kuurojen yhteisöä on tarkasteltu vuosien saatossa.
  • osaa kuvata kuurojen yhteisöä kieli- ja kulttuurivähemmistönä.
  • tuntee viittomakielisten ja viitottuja kieliä käyttävien yhteisöjen historiaa.
  • osaa kuvata kuurojen sekä viittomakieltä käyttävien yhteiskunnallista asemaa.
  • tuntee viittomakielisen vuorovaikutuksen tapoja.

”Oli hyvä ja helppo kurssi, mutta samalla sopivan haastava. Opin paljon uusia asioita ja työmäärä oli sopiva 3 opintopisteeseen verrattuna.”

”Kurssissa oli paljon historiaa, jonka ymmärtäminen on tärkeää. Materiaalia oli todella paljon historiaosuudessa ja tulevaisuutta ajatellen olisi ollut todella hyvä, jos materiaalia pystyisi jotenkin tallentamaan itselle, jotta tietoihin pääsee helposti uudelleen tarvittaessa (verkkosivustot voivat muuttua tai poistua, eikä aina ole verkkoyhteyttä käytettävissä). Pidin kurssin monipuolisesta sisällöstä, paljon uutta asiaa, joista on hyötyä tulevaisuudessa.”

”Kiva, että opintojaksoa on voinut suorittaa omaan tahtiin. Mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, voisi olla ihan pakollisia sosiaalialan opintoja!”

”Parasta on ollut kurkistus kuurojen elämään. En keksi mitään miten kehittäisin opintojaksoa, se oli todella mielenkiintoinen!”

”Kiva kokonaisuus ja mielenkiintoista asiaa.”