Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus. Lähiopetus toteutetaan Humakin Nurmijärven kampuksella (Kotorannantie 49, 05250 Kiljava) sekä yksi lähijakso toteutetaan Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja yksi Saariselällä.
Toteutusaika 1.5.2022-20.12.2022
Aikataulut Osaamiskokonaisuuden ennakkotehtävät lähetetään osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. Ennakkotehtävien palautus alkaa toteutusajan alkaessa 1.5.2022.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu neljä lähijaksoa, joiden aikataulut löytyvät välilehdeltä “Sisältö”.

Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa.

Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen opintoihin alkaa ti 25.1.2022 klo 7.00. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2022. HUOM! Paikat opintoihin myydään nopeasti, joten olethan ajoissa, jos haluat varmistaa paikkasi opintoihin!
Vastuuhenkilö Kai Lehtonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 295) (Lisätiedot ja tiedustelut)

Seikkailukasvatuksen taso 1 -osaamiskokonaisuudessa opinnot alkavat seikkailukasvatuksen perusteista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön taidot suunnitella, tuottaa ja toteuttaa tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja kasvattamisen ja ohjaamisen apuvälineenä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää toiminnallisen ja elämyksellisen ohjaamisen taitojaan. Opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa (pelit ja leikit, melonta, retkeily ja matalat köysiradat), mutta tiedot ja taidot ovat sovellettavissa laajalti erilaisiin toimintoihin.

Opinnoissa seurataan käytännössä elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen periaatteita, jossa oppiminen tapahtuu kolmikannassa: yksilö – ryhmä – ympäristö. Opiskelijoiden rooli opintojen eteenpäin viemisessä on keskeinen. He ottavat käytännön vastuuta opintojen aikana taitojensa ja kykyjensä mukaan mahdollisimman paljon lehtoreiden toimiessa toiminnan ylläpitäjinä ja suunnan näyttäjinä. Opintojen tuloksena on asiantuntija, joka pystyy heti opintojakson päätyttyä itsenäisesti johtamaan seikkailukasvatuksellisia prosesseja.

Opinnot keskittyvät seikkailukasvattajan ohjaaja-, laji-, ympäristö- ja turvallisuustaitoihin. Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille melonta- ja maastovaelluksille sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Seikkailukasvatuksen tason 1 opinnot suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa perustason osaamistaan tason 2 opinnoilla. Ne kehittävät edelleen seikkailukasvattajan elämyksellisen ja kokemuksellisen ohjaamisen edellyttämiä taitoja.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • SKPS03-3005 Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 op
 • SKTS01-3004 Lajitekniset perustaidot 10 op

Lähijaksot (tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan lokakuussa)

 • 1. lähijakso: 5/2022 Nurmijärven kampus
 • 2. lähijakso: 6/2022 Nurmijärven kampus
 • 3. lähijakso: 8/2022 Melontavaellus, Tammisaaren saariston kansallispuisto
 • 4. lähijakso:  9/2022 Erämaavaellus, Saariselkä

Kenelle?

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Ennakkovaatimukset

Osallistujalla tulee olla riittävä fyysinen suorituskyky.

Kustannukset

Osaamiskokonaisuuden hinta on 300 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi:

 • Opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
 • Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat, köysitoimintavälineet ja melontavarusteet
 • Tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse
 • Kiljavan opistolla (Nurmijärven kampus) on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Kouluttajina seikkailukasvatuksen huippuosaajat

Opetushenkilökunta on korkeasti koulutettuja ja kokeneita ulkoilmaihmisiä, niin teknisten lajitaitojen, turvallisuusosaamisen, ympäristönhallinnan kuin ohjaamisenkin saralla.

 • Kai Lehtonen: KM, erityisluokanopettaja, melontaopas ja kouluttaja, vaellusopas, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Jussi Muittari: liikuntatieteiden maisteri LitM ja UIAGM vuoristo-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Eeva Mäkelä: yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Ski Guide, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, kalliokiipeilykouluttaja, melontaopas
 • Sini Lahti: yhteisöpedagogi (ylempi AMK), erä- ja luonto-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melonnanohjaaja