Seikkailukasvatus taso 1, 20 op -osaamiskokonaisuus – TÄYNNÄ

Opintokokonaisuus varattiin loppuun nopeasti. Olemme pahoillamme, ettei paikkoja ollut riittävästi kaikille halukkaille. Jonotuspaikoille ei oteta enää uusia ilmoittautumisia.

Seikkailukasvatuksen taso 1 -osaamiskokonaisuudessa opinnot alkavat seikkailukasvatuksen perusteista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön taidot suunnitella, tuottaa ja toteuttaa tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja kasvattamisen ja ohjaamisen apuvälineenä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää toiminnallisen ja elämyksellisen ohjaamisen taitojaan. Opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa (pelit ja leikit, melonta, retkeily ja matalat köysiradat), mutta tiedot ja taidot ovat sovellettavissa laajalti erilaisiin toimintoihin.

Opinnoissa seurataan käytännössä elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen periaatteita, jossa oppiminen tapahtuu kolmikannassa: yksilö – ryhmä – ympäristö. Opiskelijoiden rooli opintojen eteenpäin viemisessä on keskeinen. He ottavat käytännön vastuuta opintojen aikana taitojensa ja kykyjensä mukaan mahdollisimman paljon lehtoreiden toimiessa toiminnan ylläpitäjinä ja suunnan näyttäjinä. Opintojen tuloksena on asiantuntija, joka pystyy heti opintojakson päätyttyä itsenäisesti johtamaan seikkailukasvatuksellisia prosesseja.

Opinnot keskittyvät seikkailukasvattajan ohjaaja-, laji-, ympäristö- ja turvallisuustaitoihin. Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille melonta- ja maastovaelluksille sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Seikkailukasvatuksen tason 1 opinnot suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa perustason osaamistaan tason 2 opinnoilla. Ne kehittävät edelleen seikkailukasvattajan elämyksellisen ja kokemuksellisen ohjaamisen edellyttämiä taitoja.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 • Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 op SKPS03-3006
 • Lajitekniset perustaidot 10 op SKTS01-3005

Lähijaksot:

 • 1. lähijakso: 17.-21.5.2023 Nurmijärven kampus
 • 2. lähijakso: 5.-9.6.2023 Nurmijärven kampus
 • 3. lähijakso: 9.-13.8.2023 Melontavaellus, Tammisaaren saariston kansallispuisto
 • 4. lähijakso: 13.-17.9.2023 Erämaavaellus, Hammastunturin erämaa

Kenelle?

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Ennakkovaatimukset

Osallistujalla tulee olla riittävä fyysinen suorituskyky.

Kustannukset

Osaamiskokonaisuuden hinta on 300 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi:

 • Opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
 • Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat ja melontavarusteet
 • Tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse
 • Kiljavan opistolla (Nurmijärven kampus) on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Kouluttajina seikkailukasvatuksen huippuosaajat

Opetushenkilökunta on korkeasti koulutettuja ja kokeneita ulkoilmaihmisiä, niin teknisten lajitaitojen, turvallisuusosaamisen, ympäristönhallinnan kuin ohjaamisenkin saralla.

 • Kai Lehtonen: KM, erityisluokanopettaja, melontakouluttaja, vaellusopas, lumiturvallisuuskouluttaja
 • Sini Lahti: yhteisöpedagogi (ylempi AMK), erä- ja luonto-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melonnanohjaaja, melontaopas
 • Jussi Hynninen: Liikuntatieteiden maisteri LitM. ISIA hiihdonopettaja ja kouluttaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melontaopas
Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus. Kaksi lähijaksoa toteutetaan Humakin Nurmijärven kampuksella (Kotorannantie 49, 05250 Kiljava), yksi Tammisaaren saariston kansallispuistossa ja yksi Hammastunturin erämaassa.
Toteutusaika 1.5.2023-15.12.2023
Aikataulut Osaamiskokonaisuuden ennakkotehtävät lähetetään osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. Ennakkotehtävien palautus alkaa toteutusajan alkaessa 1.5.2023.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu neljä lähijaksoa, joiden aikataulut löytyvät välilehdeltä ”Sisältö”.

Pidätämme oikeuden muutoksiin aikatauluissa.

Ilmoittautumisaika Ilmoittautuminen opintoihin alkaa ma 23.1.2023 klo 7.00. Ilmoittautuminen päättyy 21.4.2023.

Lue lisää ilmoittautumisesta tästä uutisesta.

Vastuuhenkilö Kai Lehtonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 295) (Lisätiedot ja tiedustelut)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

HUOM! Humakin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua verkkokaupassa avoimeen AMK:hon varatuille opiskelupaikoille.

Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 op

Opiskelija

 • hahmottaa seikkailukasvatuksen tieteellistä ja käytännöllistä historiaa
 • tuntee toiminnallisen, kokemuksellisen ja elämyksellisen pedagogiikan teoreettisen viitekehyksen seikkailukasvatuksessa
 • tunnistaa ympäristö- ja luontokasvatuksen osana kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista ja seikkailukasvatusta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kokemukselliseen ja elämykselliseen oppimiseen pohjautuvaa seikkailullista toimintaa
 • kykenee huomioimaan psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen turvallisuuden merkityksen oppimiselle

Sisältö: Opiskelija omaksuu seikkailukasvatuksen keskeisen tietoperustan. Opintojaksolla perehdytään toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen sekä elämys- ja seikkailupedagogiikan keskeiseen käsitteistöön, lähtökohtiin ja käytäntöön soveltamiseen

Lajitekniset perustaidot 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • tietää erilaisia seikkailukasvatuksellisia toimintoja, aktiviteetteja ja lajeja
 • tuntee kiipeilyn, melonnan ja vaeltamisen sekä retkeilyn perustavat tiedot ja taidot
 • hahmottaa suunnistamisen perusteita osana lajitaitoja ja retkeilyä
 • pystyy valitsemaan ja käyttämään eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä keskeisiä välineitä ja varusteita tarkoituksenmukaisesti
 • tunnistaa eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä turvallisuus- ja riskitekijöitä
 • hahmottaa seikkailu-, ulkoilma- ja retkeilytaitojen oppimisen, ohjaamisen ja opettamisen perusteita

Sisältö: Opiskelija tutustuu seikkailukasvatuksessa hyödynnettäviin erilaisiin lajeihin ja lajitekniseen tietotaitoon. Opiskelija oppii lajeihin ja retkeilyyn liittyvät keskeiset välineet ja varusteet. Opiskelija saa käsityksen eri lajien ja retkeilyn ohjaamisesta osana seikkailukasvatuksellista prosessia.

Saatat myös pitää...