Seikkailukasvatus taso 1, 20 op (2020)

Huom. ilmoittautuminen alkaa 16.1.2020 klo 07.00, jolloin osta-painike aktivoituu (saattaa vaatia verkkosivun uudelleen lataamisen).

Opinnoissa seurataan käytännössä elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen periaatteita, jossa oppiminen tapahtuu kolmikannassa: yksilö – ryhmä – ympäristö. Opiskelijoiden rooli opintojen eteenpäin viemisessä on keskeinen. He ottavat käytännön vastuuta opintojen aikana taitojensa ja kykyjensä mukaan mahdollisimman paljon lehtoreiden toimiessa toiminnan ylläpitäjinä ja suunnan näyttäjinä. Opintojen tuloksena on asiantuntija, joka pystyy heti opintojakson päätyttyä itsenäisesti johtamaan seikkailukasvatuksellisia prosesseja.

Seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

300,00 

Varasto loppu

Kuvaus

Päivitys: Kurssi on varattu loppuun. Peruutuspaikat > ilmoittaudu osoitteeseen viestinta@humak.fi

Huom. ilmoittautuminen alkaa 16.1.2020 klo 07.00, jolloin osta-painike aktivoituu (saattaa vaatia verkkosivun uudelleen lataamisen).

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op

Tason 1 opinnot alkavat seikkailukasvatuksen perusteista. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön taidot suunnitella, tuottaa ja toteuttaa tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja kasvattamisen ja ohjaamisen apuvälineenä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää toiminnallisen ja elämyksellisen ohjaamisen taitojaan. Opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa (pelit ja leikit, melonta, retkeily ja matalat köysiradat), mutta tiedot ja taidot ovat sovellettavissa laajalti erilaisiin toimintoihin.
Opinnot keskittyvät seikkailukasvattajan ohjaaja-, laji-, ympäristö- ja turvallisuustaitoihin. Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille melonta- ja maastovaelluksille sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla.

Lähijaksot:
13.-17.5.2020 Nurmijärven kampus
1.-5.6.2020 Nurmijärven kampus
12.-16.8.2020 Tammisaaren saariston kansallispuisto
9.-13.9.2020 Hammastunturin erämaa

Tutustu opintojaksoihin ja niden tavoitteisiin tarkemmin esitteestä.

Kustannukset

  • opinnot maksavat 15 €/opintopiste, 20 op = 300 €
  • opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta
  • Humak antaa käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat, köysitoimintavälineet ja melontavarusteet
  • tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimistympäristöihin opiskelijat kustantavat itse
  • Kiljavan opistolla (Nurmijärven kampus) on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus

Seikkailukasvatuksen taso 1 opinnot suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa perustason osaamistaan tason 2 opinnoilla. Ne kehittävät edelleen seikkailukasvattajan elämyksellisen ja kokemuksellisen ohjaamisen edellyttämiä taitoja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 16.1.2020 klo 7.00. Tason 1 opintoihin otettava ryhmäkoko on 18 paikkaa.

Kouluttajina seikkailukasvatuksen huippuosaajat

Opetushenkilökunta on korkeasti koulutettuja ja kokeneita ulkoilmaihmisiä, niin teknisten lajitaitojen, turvallisuusosaamisen, ympäristönhallinnan kuin ohjaamisenkin saralla.

  • Kai Lehtonen: KM, erityisluokanopettaja, melontaopas ja kouluttaja, vaellusopas, lumiturvallisuuskouluttaja
  • Jussi Muittari: liikuntatieteiden maisteri LitM ja UIAGM vuoristo-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja
  • Eeva Mäkelä: yhteiskuntatieteiden maisteri, ACMG Ski Guide, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, kalliokiipeilykouluttaja, melontaopas
  • Sini Lahti: yhteisöpedagogi (ylempi AMK), erä- ja luonto-opas, hiihdonopettaja, lumiturvallisuuskouluttaja, melonnanohjaaja

Tiedustelut

Kai Lehtonen
Seikkailukasvatuksen opintojen vastaava lehtori
kai.lehtonen@humak.fi