Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, syksy 2022

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esittely, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Ennakkovaatimukset

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen millä voit tehdä videotallenteita.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria:

  • 14.09.2022 13.00 – 15.00
  • 28.09.2022 13.00 – 15.00
  • 13.10.2022 13.00 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.9.2022 klo 23:59:00 (ilmoittautumisaikaa jatkettu!)
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi )
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

”Mielekkäät tehtävät oli parasta. :)”