Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, syksy 2021

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esittely, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Opintojaksolla on kaksi laajempaa palautettavaa opiskelijatyötä. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Ennakkovaatimukset

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen millä voit tehdä videotallenteita.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2021 – 31.10.2021
Aikataulut Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti verkossa.

Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria, jotka ovat vapaaehtoisia. Webinaarit myös tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myöhemmin.

  • 13.09.2021 14.00 – 16.00
  • 30.09.2021 13.00 – 15.00
  • 14.10.2021 09.00 – 10.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Hanna-Kaisa Hokkanen (etunimi.sukunimi@humak.fi) 1.6.-31.8.2021

Taru Kemiläinen (etunimi.sukunimi@humak.fi ) 1.9.2021 alkaen

 

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

”Mielekkäät tehtävät oli parasta. :)”