Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä 2022

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja – rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, itsensä esittely, tiedonhankinta, mielipiteen ilmaiseminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään Humakin opetusalojen esimerkkien kautta.

Ennakkovaatimukset

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen, jolla voit tehdä videotallenteita.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Opintojaksolla pidetään kaksi vapaaehtoista 1,5h webinaaria, joissa käsitellään opiskelijoiden lähettämiä kysymyksiä. Webinaarit tallennetaan kurssin ajaksi.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Hanna-Kaisa Hokkanen (hanna-kaisa.hokkanen@humak.fi , p. 0400 349 377)

 

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.