Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op, kesä 2021 (3/20-21) UUTUUS!

Photo by Linus Mimietz on Unsplash

45,00 

40 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.6.2021-31.7.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti ja omaan tahtiin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Taru Kemiläinen (taru.kemiläinen@humak.fi, p. 0400 349 377) 31.5.2021 asti.
Hanna-Kaisa Hokkanen (hanna-kaisa.hokkanen@humak.fi , p. 0400 349 377) 1.6.2021 lähtien

Sisältö ja toteutus

Ruotsin kielen valmentavat opinnot -opintojaksolla opiskellaan kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä sovelletaan kielitaitoa vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esittely, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen). Lisäksi tutustutaan oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään.

Opintojakso suoritettaan itsenäisesti omaan tahtiin. Opiskelutehtävät koostuvat pienemmistä automatisoiduista tehtävistä, audio ja visuaalisesta materiaaleista, vuorovaikutteista kirjallisista ja suullisista tehtävistä ja vapaan tekstin tuottamisesta. Opintojaksolla on kaksi laajempaa palautettavaa opiskelijatyötä. Kaikki tehtävät on oltava suoritettu opintojakson päättyessä. Opiskelija kuuluu suorittaa opintojakson osat määrätyssä järjestyksessä.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa ruotsin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Edeltävyysehdot

Peruskoulussa ja / tai toisella asteella suoritetut ruotsin opinnot.

Muuta

Opintojaksolla tarvitset älypuhelimen millä voit tehdä videotallenteita.