Ruotsi 5 op, Kulttuurituotanto, kevät 2023

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.01.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson webinaarit:

 • 20.01.2023 09.00 – 11.30
 • 10.02.2023 12.30 – 15.00
 • 17.03.2023 12.30 – 15.00
 • 14.04.2023 09.00 – 11.30
 • 28.04.2023 09.00 – 11.30

Tentti:

 • 18.05.2023 08.30 – 16.30
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-1.1.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Kirsi MacKenzie (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 209)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

 • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa ruotsin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa ruotsin kielellä
 • selviytyy työnhausta ruotsiksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään ruotsin kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista ruotsinkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.