Ruotsi 5 op, Kulttuurituotanto, kevät 2022

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. raportointi, neuvottelut, puhelinkeskustelut, sähköposti, työnhaku)
 • Erilaiset ohjaus-, haastattelu- ja neuvontatilanteet
 • Oman alan tiedon hankinta ja hyödyntäminen ammattitaidon ylläpitämisessä

Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnon 1. vuosikurssin opintoihin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 12.01.2022 – 31.05.2022
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

 • 14.01.2022 klo 08.30 – 10.00
 • 10.02.2022 klo 08.30 – 10.00
 • 18.03.2022 klo 08.30 – 10.00
 • 07.04.2022 klo 08.30 – 10.00
 • 05.05.2022 klo 08.30 – 10.00

Tentti:

 • 18.05.2022 klo 08.15 – 16.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 2.1.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Kirsi MacKenzie (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 209)

 

Opiskelija:

 • osaa aktiivisesti käyttää oman alansa sanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä
 • osaa viestiä moniammatillisissa työyhteisöissä sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä ammatillisissa tilanteissa ruotsin kielellä
 • osaa toimia erilaisissa haastattelu- ja ohjaustilanteissa ruotsin kielellä
 • selviytyy työnhausta ruotsiksi ja osaa esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään ruotsin kielellä
 • osaa hankkia tietoa erilaisista ruotsinkielisistä oman alan lähteistä
 • ymmärtää asiatyylin ja puhekielen eron ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.