Palvelumuotoilu (YAMK) 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.1.2021-31.5.2021
Aikataulut Opintojakso on opiskeltavissa 18.1.2021-31.5.2021 välisenä aikana.  Opintojakso opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa. Opetukseen sisältyy itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavia oppimistehtäviä sekä toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia.
Viimeinen ilmoittautumispäivä Ilmoittautuminen alkaa 16.11.2020 ja päättyy 10.01.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö  Pasi Toivanen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 322)

Gyan Dookie (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 384)

Sisältö

Tällä YAMK-opintojaksolla syvennytään palvelumuotoilun tietoperustaan ja käytäntöön. Teoreettinen orientaatio perehdyttää opiskelijan palvelumuotoilun keskeisiin teorioihin, terminologiaan ja menetelmiin. Kurssin käytännöllisessä osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelumuotoiluun perustuvia kehittämishankkeita työelämän tarpeisiin.

Sisältö

  • palvelumuotoilun käsite, tietopohja ja menetelmät
  • palveluiden laadun arviointi ja seuranta
  • palvelumuotoiluun perustuvan kehittämishankkeen toteutussuunnitelman tekeminen
  • avainsanat: muotoiluajattelu, asiakasymmärrys, asiakaskokemus, käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen, iteratiivinen kehittäminen, monialainen projektitiimi, asiakasmatka, palvelupolku, palvelutuokio, kontaktipiste, palveluketjuanalyysi/palvelumallin kuvaus, tuplatimanttimalli, yhteiskehittely, tuotteistaminen, innovaatiotoiminta, laadun arviointi, palveluyhteiskunta, kansainvälisyys, digitalisaatio, työelämän muutos.

Tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää palvelumuotoilun käsitteen ja idean
  • tuntee muotoiluajattelun ja palveluiden suunnittelun perusteet
  • tuntee erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä ja välineitä sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • tunnistaa asiakasymmärryksen hyödyntämisen keskeisen merkityksen palveluiden kehittämisessä
  • osaa arvioida erilaisia palvelukonsepteja ja kykenee tunnistamaan palveluiden kehittämistarpeita
  • osaa laatia palvelumuotoiluprojektin suunnitelman palvelun kehittämiseksi ja kykenee toimeenpanemaan sen.

Muuta huomioitavaa

Osa opintojaksolla käytettävistä aineistoista on englanninkielisiä. Opintojakson suorittamista varten tarvitaan internetyhteys ja tabletti tai tietokone tehtävien tekemistä varten.