Osallisuus työyhteisöissä 5 op, kevät 2023

Opintojaksossa on keskeistä osallisuuteen ja sen vahvistamiseen liittyviin lähestymistapoihin perehtyminen. Osallisuutta vahvistavia työskentelytapoja sovelletaan työelämäympäristössä.

Osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin. Opintojakson jälkeen tunnet osallisuuteen liittyvän teoreettisen perustan ja lähtökohdat sekä osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla. Osaat analysoida omaa rooliasi osallistujana ja osallistumisen edistäjänä. Osaat soveltaa osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä työyhteisössä ja tiedostat yhteisön toimintakulttuurin ja kehittymisprosessin merkityksen työyhteisön toiminnassa.

Opintojakso sisältää aidossa työympäristössä tehtävän fasilitointiharjoituksen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 18.01.2023 – 12.04.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso koostuu kahdesta webinaarista, itsenäisestä opiskelusta Humakin verkkoympäristössä, ryhmätyönä suoritettavasta kirjallisesta tehtävästä sekä ryhmässä toteutettavasta fasilitoinnista aidossa työorganisaatiossa ja sen arvioinnista. Viimeisellä lähiopetuskerralla puretaan ryhmäfasilitointi-opintojaksotehtävä.

Opintojakson webinaarit

  • 25.01.2023 09.15 – 14.00
  • 12.04.2023 09.15 – 15.30

Viimeisellä lähiopetuskerralla puretaan ryhmäfasilitointi-opintojaksotehtävä.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-8.1.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Juha Niiranen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tuntee osallisuuteen liittyvän teoreettisen perustan ja lähtökohdat sekä osallistumista ohjaavia tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
  • osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä
  • osaa soveltaa osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä
  • tiedostaa yhteisön toimintakulttuurin ja yhteisön kehittymisprosessin merkityksen työ-yhteisön toiminnassa.