Osallistava pedagogiikka 5 op (M), (1/19-20)

Avainsanoja: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, sosiodynaaminen lähestymistapa. 

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Virtuaaliosuus 5 op
Toteutusaika 10.10.2019 – 12.12.2019
Webinaarit Itsenäinen verkkototeutus, jossa webinaarit 10.10. ja 12.12. klo 12.30-14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.09.2019 23:59:00
Vastuuhenkilö Erja Anttonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 245)

Sisältö ja toteutus

Pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista tarkastellaan yhteisöpedagogin ja kommunikaatio-ohjaajan erityisosaamisena. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai monikulttuurisen ohjaustyöhön. Opintojakso järjestetään itsenäisenä verkkototeutuksena ja samalla toteutuksella mukana on tutkinto-opiskelijoita sekä Humakista että muista korkeakouluista.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
  • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
  • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
  • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
  • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
  • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Voit tutustua täältä siihen, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintoon.