Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2023

Osallistava pedagogiikka -opintojaksolla opit osallistavasta pedagogiikasta teoriassa ja käytännössä. Perehdyt keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin ja pääset soveltamaan oppimaasi. Opintojaksolla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä on osallistava pedagogiikka? Millaisia eri oppimis- ja ihmiskäsityksiä on ja mitä niistä seuraa pedagogiikkaan ja ohjaamiseen? Mitä on sosiaalipedagogiikka? Mikä merkitys toivolla on ohjaamisessa ja ihmisen kohtaamisessa?

Opintojaksolla opiskelija oppii oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti. Opintojakso tarjoaa kattavan paketin oppimis- ja ihmiskäsityksistä, sosiaalipedagogiikasta ja sosiokulttuurisesta innostamisesta sekä niiden huomioimisesta ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Voit soveltaa opintojakson sisältöjä ja oppimistehtävien antia omaan toiminta- tai opiskeluympäristöösi ja alaasi. Pääset myös reflektoimaan opintojaksolla käsiteltävää pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista omaan tutkintoosi ja ammatilliseen kehittymiseesi liittyvänä erityisosaamisena.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille osallisuudesta kiinnostuneille ja tarjoaa työkaluja ohjauksen tai tiimien parissa toimiville.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2023 – 06.08.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa. Opintojakso sisältää kolme webinaaria, jotka ovat katsottavissa myös tallenteena. Lisäksi opintojakso sisältää aineistoihin tutustumista ja pohdintatehtäviä sekä osallistavan ohjauksen suunnittelun, toteutuksen ja oman oppimisen reflektion.

Opintojaksolle on laadittu viitteellinen aikataulu opintojakson suorittamiseen. Opintojakson kokoavalle tehtävälle on hyvä varata riittävästi aikaa.

HUOM! Polkuopiskelijan, joka tarvitsee suoritusmerkinnän kuluvalle lukuvuodelle, tulee palauttaa kaikki tehtävät 31.7.2022 mennessä.

Opintojaksolla on aloituswebinaari, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.5.2023 23:59:00
Vastuuhenkilö Eeva Mäntylä (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4420 564)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
  • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
  • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
  • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
  • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
  • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

”nyt minulla on kokemus hyvin toteutetusta verkkokurssista – usko siihen että vain verkossa voi oppia. opin paljon. tehtävät oli osuvia ja sai sovellettua hyvin omaan koulutukseen ja hyödynnettyä käytäntöön. PIDIN!!”

” Opintojaksolle oli helppo orientoitua hyvien ohjeistusten ansioista. Opintojakson aineisto oli monipuolista ja kiinnostavaa.”

”Parasta on ollut vertaisten kokemukset ja pohdinnat kurssin aiheista. – -”

”Teoriaa ja vahvistusta sille, mitä olen työssäni jo intuitiolla tehnyt.”

75,00