Osallistava pedagogiikka 5 op, kesä 2021 (3/20-21)

Avainsanoja: sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen, sosiodynaaminen lähestymistapa. 

75,00 

29 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2021-31.07.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksoon kuuluu aloituswebinaari, joka tallennetaan, joten se on katsottavissa myöhemmin.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.05.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Erja Anttonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 245)

Sisältö

Osallistava pedagogiikka -opintojaksolla opit osallistavasta pedagogiikasta teoriassa ja käytännössä. Perehdyt keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin ja pääset soveltamaan oppimaasi. Opintojaksolla saat vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä on osallistava pedagogiikka? Millaisia eri oppimis- ja ihmiskäsityksiä on ja mitä niistä seuraa pedagogiikkaan ja ohjaamiseen? Mitä on sosiaalipedagogiikka? Mikä merkitys toivolla on ohjaamisessa ja ihmisen kohtaamisessa?

Voit soveltaa opintojakson sisältöjä ja oppimistehtävien antia omaan toiminta- tai opiskeluympäristöösi ja alaasi. Pääset myös reflektoimaan opintojaksolla käsiteltävää pedagogista ja sosaalipedagogista osaamista omaan tutkintoosi ja ammatilliseen kehittymiseesi liittyvänä erityisosaamisena.

Opintojakson tehtäviin kuuluu orientaatiowebinaari tai sen tallenteen katsominen, aineistotehtäviä, joissa perehdytään kirjalliseen, video- ja audiomateriaaliin, havainnointi- ja pohdintatehtäviä sekä reflektointiraportti. Osassa tehtävistä edellytetään muiden opiskelijoiden tehtävien kommentointia verkkokeskustelualueella.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
  • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
  • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
  • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
  • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
  • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Opiskelijapalautetta

”nyt minulla on kokemus hyvin toteutetusta verkkokurssista – usko siihen että vain verkossa voi oppia. opin paljon. tehtävät oli osuvia ja sai sovellettua hyvin omaan koulutukseen ja hyödynnettyä käytäntöön. PIDIN!!”

” Opintojaksolle oli helppo orientoitua hyvien ohjeistusten ansioista. Opintojakson aineisto oli monipuolista ja kiinnostavaa.”

“Parasta on ollut vertaisten kokemukset ja pohdinnat kurssin aiheista. – -“