Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op, syksy 2022

Opintojaksossa rakennetaan johtamista ja esimiestyötä tukevia ja kehittäviä prosesseja.

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 08.08.2022 – 29.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso toteutetaan aloituswebinaarina ja itsenäisenä opiskeluna.

Opintojakson webinaari

  • 06.09.2022 09.15 – 14.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-26.8.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Nina Simola-Alha (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tuntee esimiestyöskentelyn vaatimukset, erilaiset mallit ja toimintatavat
  • hallitsee johtamisen viitekehyksen rakentamisen ja soveltamisen
  • osaa rakentaa osaamisen kehittämisen prosesseja
  • osaa soveltaa valmentamisen menetelmiä työyhteisössä
  • osaa rakentaa johdon ja esimiesten kehittämisohjelmia.