Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, syksy 2022

Opiskeluvalmiudet 5 op -opintojaksolla tutustutaan Humakin opetus- ja oppimiskäytänteisiin sekä ylipäätään ammattikorkeakouluopiskeluun ja sen vaatimuksiin. Opintojakso on suositeltavaa suorittaa heti opintoja aloitettaessa, sillä se perehdyttää Humakiin ja luo pohjaa seuraaville opinnoille.

Jakson myötä tutuksi tulevat Humakilainen valmennuspedagogiikka sekä opiskelukyvyn kokonaisuuteen vaikuttavat seikat, ja omakohtaisen pohdinnan myötä opiskelija hahmottaa omia valmiuksiaan suhteessa niihin. Opintojaksolla tutustutaan opiskelussa käytettäviin digiympäristöihin ja tarvittaviin ohjemateriaaleihin Humakissa. Jaksolla harjoitellaan digitehtävien myötä mm. Office 365 (O365) – ja/tai Google Workspace -palvelujen käyttöä pohjaksi tulevia opintoja varten. Opintojaksolla voi tutustua myös Humakin opiskelijakunta HUMAKOn toimintaan. Kun opintojakso suoritetaan heti opintojen alussa, sen sisältöjen ja tehtävien myötä opiskelija saa hyvän pohjan opintojensa jatkamiseen Humakissa.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.08.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautumia milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin toteutusaikana. Opintojakso voi sisältää itsenäistä opiskelua tukevia webinaareja.

Opintojaksoon sisältyy myös opiskelijakunta HUMAKOn info avoimen AMK:n opiskelijoille ke 14.9.2022 klo 10-12 Zoomissa.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-14.11.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Pia Mylly (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 252 )
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
  • tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
  • osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
  • osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa, viestintäkanavia sekä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
  • tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja

”Opintojakso on ollut mielestäni erittäin hyvä valinta aloituskurssiksi, koen että opintojaksoa ei voisi parantaa enempää. Kurssilla käydään juuri tärkeitä aloitus asioita liittyen hyvin opiskeluvalmiuteen. Parasta itselleni oli mielestäni pääsin näkemään avoimen ammattikorkea koulun opintoja paremmin ja laajemmin mitä aikaisemmin.”

”Eri office-harjoitukset ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja tärkeitä koko opintoja ja muutenkin elämää varten. Webinaarit samoin tärkeitä ja hyödyllisiä.”

”Pidin kovasti word ja excel-harjoituksista. Siitä on aikaa, kun niitä olen käyttänyt. Työelämässäkin olen nyt saanut näitä oppeja käyttää. Tämä oli kokonaisuudessaan hyvä opintojakso.”

”Parasta opintojaksossa oli oman oppimisen pohtiminen. Ehdottomasti kannattaa tehdä heti opintojen alussa.”

”Mielekkäiden harjoitusten kautta tutustuminen eri työkaluihin.”