Opiskeluvalmiudet 5 op, Yhteisöpedagogi, kesä 2022

Opiskelija saa valmiudet valmennuspedagogiseen oppimiseen sekä tarvittaviin oppimisympäristöihin ja -välineisiin. Hän tutustuu Humakin opiskelijakunnan, HUMAKOn toimintaan. Opintojen aikana perehdytään opiskelukyvyn osa-alueisiin, esteettömyyteen ja oppimisvaikeuksiin liittyviin tukimuotoihin (mahdollinen sopeuttaminen tai mukauttaminen).

Opintojakso on pakollinen kaikille polku. Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.06.2022 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautumia milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin 31.7.2022 mennessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Pia Mylly (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 252 )

 

Opiskelija:

  • tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
  • tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
  • osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
  • osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa, viestintäkanavia sekä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
  • tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja

”Opintojakso on ollut mielestäni erittäin hyvä valinta aloituskurssiksi, koen että opintojaksoa ei voisi parantaa enempää. Kurssilla käydään juuri tärkeitä aloitus asioita liittyen hyvin opiskeluvalmiuteen. Parasta itselleni oli mielestäni pääsin näkemään avoimen ammattikorkea koulun opintoja paremmin ja laajemmin mitä aikaisemmin.”

”Eri office-harjoitukset ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja tärkeitä koko opintoja ja muutenkin elämää varten. Webinaarit samoin tärkeitä ja hyödyllisiä.”

”Pidin kovasti word ja excel-harjoituksista. Siitä on aikaa, kun niitä olen käyttänyt. Työelämässäkin olen nyt saanut näitä oppeja käyttää. Tämä oli kokonaisuudessaan hyvä opintojakso.”

”Parasta opintojaksossa oli oman oppimisen pohtiminen. Ehdottomasti kannattaa tehdä heti opintojen alussa.”

”Mielekkäiden harjoitusten kautta tutustuminen eri työkaluihin.”