Opiskeluvalmiudet 5 op, Kulttuurituotanto

Opiskeluvalmiudet 5 op -opintojaksolla tutustutaan Humakin opetus- ja oppimiskäytänteisiin sekä ylipäätään ammattikorkeakouluopiskeluun ja sen vaatimuksiin. Opintojakso on suositeltavaa suorittaa heti opintoja aloitettaessa, sillä se perehdyttää Humakiin ja luo pohjaa seuraaville opinnoille. Opintojaksoa ei voi hyväksilukea, sillä sen suorittamisella halutaan varmistaa, että Humakin käytännöt, ohjelmat ja järjestelmät tulevat tutuiksi. Opintojakson suorittaminen tapahtuu itsenäisesti sisältöihin perehtyen ja tehden ja palauttaen tehtävät.

Jakson myötä tutuksi tulevat Humakilainen valmennuspedagogiikka sekä opiskelukyvyn kokonaisuuteen vaikuttavat seikat, ja omakohtaisen pohdinnan myötä opiskelija hahmottaa omia valmiuksiaan suhteessa niihin. Opintojaksolla tutustutaan opiskelussa käytettäviin digiympäristöihin ja tarvittaviin ohjemateriaaleihin Humakissa. Jaksolla harjoitellaan digitehtävien myötä mm. Office 365 (O365) – ja/tai Google Workspace -palvelujen käyttöä pohjaksi tulevia opintoja varten. Tutkinto-opiskelijalla ja avoimen polku- ja väyläopiskelijoilla (vuoden opinnot) palvelut ovat käytössä automaattisesti. Kun opintojakso suoritetaan heti opintojen alussa, sen sisältöjen ja tehtävien myötä opiskelija saa hyvän pohjan opintojensa jatkamiseen Humakissa.

Opintojakso on pakollinen kaikille polkuopiskelijoille. Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon tutkintoon.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 23.08.2022 – 30.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin toteutusaikana.

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua tukevia webinaareja:

  • 16.09.2022 09.00 – 11.30
  • 01.11.2022 10.45 – 11.45
  • 01.12.2022 10.45 – 11.45

Opintojaksoon sisältyy myös opiskelijakunta HUMAKOn info avoimen AMK:n opiskelijoille ke 14.9.2022 klo 10-12 Zoomissa.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Paula Kostia (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4355 308)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
  • tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
  • osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
  • osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa, viestintäkanavia sekä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
  • tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja

”Pidin kovasti Word ja Excel-harjoituksista. Siitä on aikaa, kun niitä olen käyttänyt. Työelämässäkin olen nyt saanut näitä oppeja käyttää. Tämä oli kokonaisuudessaan hyvä opintojakso.”

”Parasta opintojaksossa oli oman oppimisen pohtiminen. Ehdottomasti kannattaa tehdä heti opintojen alussa.”

75,00