Opiskeluvalmiudet 5 op, Kulttuurituotanto 2022

Opiskelija saa valmiudet valmennuspedagogiseen oppimiseen sekä tarvittaviin oppimisympäristöihin ja -välineisiin. Hän tutustuu Humakin opiskelijakunnan, HUMAKOn toimintaan. Opintojen aikana perehdytään opiskelukyvyn osa-alueisiin, esteettömyyteen ja oppimisvaikeuksiin liittyviin tukimuotoihin (mahdollinen sopeuttaminen tai mukauttaminen).

Opintojakso on pakollinen kaikille polkuopiskelijoille. Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon tutkintoon.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 24.08.2021 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja suorittaa omaan tahtiin 31.7.2022 mennessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Paula Kostia (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 050 4355 308)

Opiskelija:

  • tietää Humakin pedagogiset yleisperiaatteet ja käytänteet sekä oppimiskäsitykset
  • tiedostaa korkeakoulussa edellytettävät opiskeluvalmiudet
  • osaa arvioida opiskelukykyään suhteessa alan korkeakouluvaatimuksiin
  • osaa käyttää opiskeluun liittyvää tieto- ja viestintätekniikkaa, viestintäkanavia sekä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä
  • tunnistaa ammattialansa toimintaympäristöjä ja verkostoja

”Pidin kovasti Word ja Excel-harjoituksista. Siitä on aikaa, kun niitä olen käyttänyt. Työelämässäkin olen nyt saanut näitä oppeja käyttää. Tämä oli kokonaisuudessaan hyvä opintojakso.”

”Parasta opintojaksossa oli oman oppimisen pohtiminen. Ehdottomasti kannattaa tehdä heti opintojen alussa.”