Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 op, kevät 2022

Tässä opintojaksossa harjoitellaan turvallista opastamista, kuvailun monimuotoisia ja moninaisia keinoja, sosiaalishaptista kommunikaatiota (kehoviestejä) sekä tutustutaan erilaisiin puheen selventämisen (esim. puheen toisto, sormiaakkosviestintä, tikutus sekä suuraakkoset) menetelmiin.

Opintojakson teemoja ovat turvallinen opastaminen, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio.
Toteutus antaa hyvät perustiedot opastuksesta ja kuvailusta. Näitä taitoja voi hyödyntää monissa saavutettavuuteen liittyvissä tehtävissä.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, joita kiinnostaa opastuksen ja/tai kuvailuun (asiat, esineet, henkilöt, toiminta) liittyvät asiat.
Toteutuksen osallistuminen ei edellytä aiempia opintoja opastuksesta tai kuvailusta.

Lisätietoa

Opintojaksolla tarvitsee tietokoneen ja muistiinpanovälineet. Itsenäinen työskentely tapahtuu Humakin verkko-opiskeluympäristössä Hoodlessa. Hoodle pohjautuu Open LMS – moderniin Moodle -tekniikkaan.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus
Toteutusaika 21.4.2022–31.7.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Toteutus pitää sisällään neljä lähiopetuspäivää: 21.-22.4.2022 molemmat päivät, aiheena OPASTUS ja erilaiset puheen selventämisen menetelmät sekä 12.-13.5.2022 aiheena KUVAILU ja sosiaalishaptinen kommunikaatio. Lähiopetukseen voi osallistua joko Helsingissä (Valkea talo, Ilkantie 4, luokka A2.25) tai Kuopiossa (Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32). Lähiopetuksiin osallistuminen on pakollista.

Lähiopetusten lisäksi toteutuksen kuuluu itsenäistä työskentelyä. Osa tehtävistä on yksilötehtäviä ja osa paritehtäviä. Itsenäiset tehtävät ovat pakollisia. Tehtävän esitellään toteutuksen aloituspäivänä 21.4.2022.

Toteutuksen lähiopetuspäivät:

 • 21.4.2022 klo 9-15.30
 • 22.4.2022 klo 9-15.30
 • 12.5. klo 8.30-15.45
 • 13.5. klo 8.30-14
Ilmoittautumisaika 23.3.2022 – 11.4.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Lehtori Outi Kuvaja (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa vallankäytön läsnäolon tulkin työssä ja osaa toimia asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukien ja kunnioittaen
 • osaa opastaa turvallisesti vaihtelevissa ympäristöissä eri menetelmillä opastuksen aikaisia kehoviestejä hyödyntäen
 • osaa kuvailla yksilön, toiminnan ja kontekstin näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisia kohteita, tilanteita ja ympäristöjä
 • tietää monimuotoisen ja moniaistisen kuvailun keinoja
 • tietää sosiaalishaptisen kommunikaation perusteet ja mahdollisuudet osana tulkkausta sekä osaa käyttää erilaisia sosiaalishaptisia kommunikaatiomenetelmiä yksilön ja tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • osaa käyttää erilaisia puheen selventämisen menetelmiä yksilön ja tilanteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla
 • tietää kuulon ja näön apuvälineitä ja osaa huomioida niiden käyttöä toiminnassaan.

Ei vielä opiskelijapalautetta.