Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat (YAMK) 5 op, kevät 2022

Nuorisotyön työympäristöt ovat siellä missä nuoretkin ovat. Nuorten ohella myös monialainen yhteistyö vie nuorisotyöntekijöitä erilaisiin työympäristöihin. Joissakin tilanteissa voi olla haastavaa sanoittaa, mistä eri työympäristöissä toimimisesta on kyse, onko tarkasteltava ilmiö toimintaympäristö, työote vai erillinen työmuoto. Työympäristö voi olla julkinen tila ja perinteisen fyysisen työympäristön sijaan työtä voidaan tehdä myös digitaalisissa ympäristöissä.

Sisällöt: 

 • Nuorisotyön erilaisten työ ja toimintaympäristöjen analysointi
 • Monialainen yhteistyö
 • Digitaalisuus nuorisotyössä

Opintojakso jakautuu neljään osioon:

 • Orientaatio
 • Valokuva nuorisotyössä
 • Nuorisotyö eri ympäristöissä
 • Uudistuva nuorisotyö

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 14.3.2022-10.4.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi opintojen alussa ja lopussa on webinaari. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintojakso on opiskeltavissa omaan tahtiin. Opintojakso jakautuu neljään temaattiseen kokonaisuuteen (orientaatio, valokuva nuorisotyössä, nuorisotyö eri ympäristöissä ja uudistuva nuorisotyö). Kokonaisuudesta toiseen voi edetä omaan tahtiin itsenäisesti. Kuvaus täsmentyy myöhemmin.

Opintojakson webinaarit:

 • 14.03.2022 klo 12.00 – 16.30
 • 07.04.2022 klo 12.00 – 16.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.03.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa havainnoida, kuvata ja arvioida työympäristön merkitystä nuorisotyön sisällöille
 • tuntee aihepiiriin liittyvän nuorisotyön tutkimuksen ja käsitteet sekä osaa tarkastella niitä kriittisesti työelämäkontekstissa
 • osaa suunnitella ja jalkauttaa nuorisotyön viemistä erilaisille nuorisotyön kentille sekä arvioida kriittisesti työskentelyään

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.