Nuorisotyön arki muutoksessa (YAMK) 5 op, kevät 2022

Nuorisotyö on vaativaa ihmissuhdetyötä. Usein alalle hakeudutaan, koska halutaan auttaa nuoria. Nuorisotyön työyhteisö voi koostua muista nuorisotyöntekijöistä tai muiden alojen ammattilaisista. Nuorisotyötä tehdään myös joissakin paikoissa yksin. Teknologisaatio, uudet työn tekemisen tavat, väestön vanheneminen ja polarisaatio haastavat nuorisotyötä uusiin ratkaisuihin.

Sisällöt:  

 • Nuorisotyön ajankohtaiset kysymykset
 • Muutoksen hallinta nuorisotyössä
 • Nuorisotyön vaikuttavuus
 • Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ja työhyvinvointi
 • Kehittyminen nuorisotyön ammattilaisena ja nuorisotyön työyhteisön kehittäminen

Opintojakso jakautuu neljään osioon:

 • Orientaatio
 • Hyvinvointi
 • Johtaminen nuorisotyössä
 • Muutoksen hallinta nuorisotyössä

Kenelle?

Opinnot ovat yhteisöpedagogi ylempi AMK -koulutuksen opintoja ja ne sopivat nuorisotyön tehtävissä toimiville.

Ennakkovaatimukset

Suosituksena aikaisemmat nuorisotyön opinnot ja/tai alan työkokemus.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 17.1.2022-13.2.2022
Aikataulut ja työskentelytapa Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, joiden lisäksi opintojen alussa ja lopussa on webinaari. Webinaareihin osallistumista suositellaan, mutta muuten opintojakso on opiskeltavissa omaan tahtiin. Opintojakso jakautuu neljään temaattiseen kokonaisuuteen (orientaatio, hyvinvointi, johtaminen nuorisotyössä ja muutoksen hallinta nuorisotyössä). Kokonaisuudesta toiseen voi edetä omaan tahtiin itsenäisesti. Kuvaus täsmentyy myöhemmin.

Opintojakson webinaarit:

 • 17.01.2022 klo 12.00 – 16.30
 • 10.02.2022 klo 12.00 – 16.30
Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.01.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Merja Kylmäkoski (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 287)

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 

 • osaa käsitteellistää muutosta ja sen vaikutuksia nuorisotyössä
 • osaa analysoida ja ennakoida muutosta omassa työssään ja ammattialalla
 • osaa sanoittaa nuorisotyön merkityksen muuttavassa työkontekstissa
 • ymmärtää yhteisöllisyyden ja johtamisen merkityksen nuorisotyön työyhteisössä
 • osaa johtaa itseään ja tarkastella kriittisesti omaan työtään
 • osaa kehittää nuorisotyön työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä soveltaa nuorisotyön työhyvinvointia tukevia toimintamalleja moniammattilaisiin työyhteisöihin

 

Uusi opintojakso. Ei vielä opiskelijapalautetta.