Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy 2022

Opintojaksolla tarkastellaan työelämän muutostrendejä yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi tarkastellaan työelämän piirteitä ja ilmiöitä, joita voidaan pitää suhteellisen muuttumattomina. Opintojaksolla perehdytään työelämän tutkimukseen ja ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Opintojakso auttaa ymmärtämään muutoksia ja ennakoimaan niitä.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille työelämän muutoksista kiinnostuneille. Erityisesti henkilöstön edustajina toimiville on eduksi ymmärtää muutoksia ja muutosten trendejä, jotta neuvottelut työn kehittämiseksi onnistuvat.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 23.08.2022 – 29.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojaksolla järjestetään kolme lähipäivää verkossa. Opetusmenetelminä toimivat luennot, vertaiskeskustelut, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt. Opintojaksolla tuotetaan yhdessä työelämän trendejä käsittelevä julkaisu. Opiskelijat suunnittelevat teoksen ja työnjaon sen tekemiseen yhdessä. Jokaiselta odotetaan merkittävää satsausta sekä suunnitteluun, kokoamiseen että lopputuloksen hiomiseen. Tavoitteena on uusia ajatuksia kehittelevä puheenvuoro työelämän kehittämiseen.

Opintojakson lähipäivät:

  • 29.08.2022 09.00 – 15.00
  • 20.09.2022 09.00 – 15.00
  • 31.10.2022 09.00 – 15.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-14.8.2022 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365 )
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

  • tunnistaa työelämän tulevaisuudennäkymiä ja muutosten vaikutukset johtamiseen
  • tunnistaa yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutukset toimintatapoihin
  • osaa analysoida nykytilannetta ja kyseenalaistaa nykykäytäntöjä
  • osaa hakea uusia toimintatapoja ja suunnitella tarpeellisia muutoshankkeita
  • osaa arvioida muutostarpeiden vaikuttavuutta.