Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy (Ammattiliitto JHL)

Opintojaksolla tarkastellaan työelämän muutostrendejä yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi tarkastellaan työelämän piirteitä ja ilmiöitä, joita voidaan pitää suhteellisen muuttumattomina. Opintojaksolla perehdytään työelämän tutkimukseen ja ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Opintojakso auttaa ymmärtämään muutoksia ja ennakoimaan niitä.

Verkossa pidettävillä lähipäivillä (kolme kokonaista päivää) on yksi puheenvuoro tai luento sekä tehtäviä ja keskustelua. Opintojakson aikana kootaan oma työn trendit teos, johon jokainen opintojaksolle osallistuva tuottaa oman noin 3 sivuisen panoksensa. Opiskelijat suunnittelevat teoksen ja työnjaon sen tekemiseen yhdessä. Jokaiselta odotetaan merkittävää satsausta sekä suunnitteluun, kokoamiseen että lopputuloksen hiomiseen. Tavoitteena on uusia ajatuksia kehittelevä puheenvuoro työelämän kehittämiseen. Lisäksi tehdään pienryhmätehtävä.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille työelämän muutoksista kiinnostuneille. Erityisesti henkilöstön edustajina toimiville on eduksi ymmärtää muutoksia ja muutosten trendejä, jotta neuvottelut työn kehittämiseksi onnistuvat.

Koulutus Avoin AMK, CampusOnlinen kautta JHL:n jäsenille tarjottava opintojakso.
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 25.08.2021 – 30.12.2021
Aikataulut Opintojaksolla on kolme verkossa pidettävää lähipäivää, jotka ovat pakollisia. Lähipäivillä on yksi puheenvuoro tai luento sekä tehtäviä ja keskustelua.

Opintojakson lähipäivät:

  • 25.08.2021 09.15 – 15.15
  • 21.09.2021 09.15 – 15.15
  • 01.11.2021 09.15 – 15.15
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.8.2021 klo 23:59
Vastuuhenkilö Sikke Leinikki (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 365 )

HUOM!

Tämä ilmoittautumislinkki on tarkoitettu JHL:n jäsenille. Ostamalla tämän koulutuksen vakuutat, että olet JHL:n jäsen. Muut voivat ilmoittautua tästä linkistä.

Opiskelija

  • tunnistaa työelämän tulevaisuudennäkymiä ja muutosten vaikutukset johtamiseen
  • tunnistaa yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutukset toimintatapoihin
  • osaa analysoida nykytilannetta ja kyseenalaistaa nykykäytäntöjä
  • osaa hakea uusia toimintatapoja ja suunnitella tarpeellisia muutoshankkeita
  • osaa arvioida muutostarpeiden vaikuttavuutta.