Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Lähiopetus
Toteutusaika 10.08.2020 – 31.12.2020
Aikataulut Lähiopetus:

  • 22.09.2020 09.00 – 16.00 Ilkka Auditorio
  • 02.11.2020 09.00 – 16.00 B1.13
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.8.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Laura Castrén (etunimi.sukunimi@humak.fi)

Sisältö

Työelämän muutostrendejä tarkastellaan yleisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ja myös pitkällä aikavälillä. Muutosten ohella huomiota kiinnitetään myös niihin tekijöihin, joita voidaan pitää suhteellisen muuttumattomina. Keskeisenä materiaalina käytetään ajankohtaista työelämän tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta.

HUOM! Opintojaksoa ei voi ostaa yksittäin, vaan ainoastaan osana Työyhteisön kehittäjän väyläopintoja. Yksittäisiä ostoja ei hyväksytä ja ostetut kurssit peruutetaan.

Tavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa työelämän tulevaisuudennäkymiä ja muutosten vaikutukset johtamiseen
  • tunnistaa yhteiskunnan ja työelämän muutosten vaikutukset toimintatapoihin
  • osaa analysoida nykytilannetta ja kyseenalaistaa nykykäytäntöjä
  • osaa hakea uusia toimintatapoja ja suunnitella tarpeellisia muutoshankkeita
  • osaa arvioida muutostarpeiden vaikuttavuutta.