Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op 3/3, kevät 2021 (2/20-21)

75,00 

15 varastossa

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto-opinnot
Toteutusaika
15.4.2021-21.5.2021
Lähiopetus Huom! Lähiopetukset on siirretty verkkoon ja aikataulut ovat muuttuneet (11.1.2021)

 • 15.04.2021 klo 14.00 – 16.00 (verkossa)
 • 16.04.2021 klo 10.00 – 15.30 (verkossa)
 • 03.05.2021 klo 14.00-16.00 (verkossa)
 • 21.05.2021 klo 10.00 – 15.00 (verkossa)
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.4.2021 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

Sisältö

 • Muutoksen johtaminen organisaatioissa
 • Kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät
 • Kehittämisen menetelmät ja niiden soveltaminen käytäntöön

Tavoitteet

Opiskelija:

 • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita organisaatioissa
 • osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa
 • osaa hyödyntää kehittämismenetelmiä toiminnan laadun parantamiseksi
 • ymmärtää johtamisen roolin muutostilanteissa.

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen väyläopintoihin. Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op (3/3) muodostaa 15 op laajuisen Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuden yhdessä seuraavien opintojaksojen kanssa:

Opiskelijapalautetta

“Ammattimaiset opettajat, joiden opeista olen saanut ammentaa omaan työhöni oivalluksia ja työkaluja.”

“Vapaaehtoistyöhön ei ole kovinkaan paljon täsmäkoulutusta, siksi tämä oli aivan mahtava tilaisuus saada itselle lisäinfoa ja ennen kaikkea – verkostoitua muiden vapaaehtoistyössä työskentelevien kanssa. Kiitos siis koulutuksesta ja tavataan vielä!”