Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op 3/3, (2/19-20) SIIRRETTY SYKSYYN

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Monimuoto
Toteutusaika
Lähiopetus on siirretty syksyyn! Uusi toteutusaika on 24.09.-13.11.2020
Lähiopetus Opintojaksoon kuuluu kolme lähiopetuskertaa, jotka pidetään Humakin Helsingin TKI-keskus-Ilkassa (Ilkantie 4, 00400 HKI).

24.09.2020 klo 10.00–16.00, B1.13
25.09.2020 klo 10.00–15.30, B1.13
13.11.2020 klo 10.00–15.30, B1.12

Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.9.2020 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

Sisältö

  • Muutoksen johtaminen organisaatioissa
  • Kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät
  • Kehittämisen menetelmät ja niiden soveltaminen käytäntöön

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita organisaatioissa
  • osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa
  • osaa hyödyntää kehittämismenetelmiä toiminnan laadun parantamiseksi
  • ymmärtää johtamisen roolin muutostilanteissa.

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen väyläopintoihin. Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op (3/3) muodostaa 15 op laajuisen Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuden yhdessä seuraavien opintojaksojen kanssa:

Opiskelijapalautetta

“Ammattimaiset opettajat, joiden opeista olen saanut ammentaa omaan työhöni oivalluksia ja työkaluja.”