Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5 op, kevät 2022

Opintojakso on osa 3/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Jakson teemoja ovat ennakoinnin menetelmät, toiminnan kehittäminen, muutoksen johtaminen sekä johtajan ja johdettavan roolit muutoksessa. Opiskelijat saavat välineitä sekä vapaaehtoistoiminnan kentällä tapahtuvien muutoksien ennakointiin että muutostilanteissa toimimiseen. Opintojakson välitehtävä on omaan tai muuhun vapaaehtoisorganisaatioon tehtävä muutossuunnitelma.

Opintojaksolla on kolme webinaaripäivää. Webinaarit perustuvat vuorovaikutteisiin asiantuntijaluentoihin, joita tallennetaan soveltuvin osin sekä ryhmätehtäviin ja keskusteluihin. Tallenteet ovat jakson Hoodle-alustalla katsottavissa kahden viikon ajan. Läsnäolo webinaareissa on suositeltavaa, koska keskusteluissa tapahtuva vertaisoppiminen on keskeinen osa jakson antia. Opintojaksolla annetaan webinaarien välissä toteutettava ennakkotehtävä, joka on omaan tai muuhun organisaatioon tehtävä, vapaaehtoistoimintaan liittyvä muutossuunnitelma.

Sisältö

 • Muutoksen johtaminen organisaatioissa
 • Kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät
 • Kehittämisen menetelmät ja niiden soveltaminen käytäntöön

Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen polkuopintoihin.

Kenelle?

Vapaaehtoistoiminnan johtajat ja koordinaattorit eri alojen järjestöissä ja muissa organisaatioissa. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet.

Lisätiedot

Opintojaksolla vierailee asiantuntijoita jakson teemoihin liittyen.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -osaamiskokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seuraavat opintojaksot:

 • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa 5 op (1/3). Toteutetaan syksyllä 2021.
 • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op (2/3). Toteutetaan keväällä 2022.
Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika
05.04.2022 – 13.05.2022
Lähiopetus Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria

 • 05.04.2022 klo 12.00 – 16.00
 • 06.04.2022 klo 10.00 – 15.00
 • 13.05.2022 klo 10.00 – 15.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.3.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Juha Iso-Aho (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 202)

 

Opiskelija:

 • tunnistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita organisaatioissa
 • osaa hyödyntää ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa
 • osaa hyödyntää kehittämismenetelmiä toiminnan laadun parantamiseksi
 • ymmärtää johtamisen roolin muutostilanteissa.

”Laadukkaat, osallistavat luennot, käytännön vinkit kouluttajilta ja muilta osallistujilta, hyvät välitehtävät.”

”Tehtävät ruokkivat luovuutta ja niiden tekeminen oli innostavaa.”

Aihe hyvin rajattu, napakat luennot, ei rönsyilyä. Ryhmätyöt hauskoja ja hyvin organisoituja ja ohjeistettuja. Tehtävät sopivan kuormittavia ja haastavia, eivät ahdistaneet vaan innostivat.”