Multimodaalista pedagogiikkaa 20 op -osaamiskokonaisuus

Multimodaalista pedagogiikkaa 20 op -osaamiskokonaisuus tarkastelee multimodaalisen pedagogiikan mahdollisuuksia. Multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen perustuu ymmärrykseen vuorovaikutuksen monikanavaisuudesta ja -muotoisuudesta; vuorovaikutuksessa merkitykset välittyvät kielellisin ja ei-kielellisin keinoin. Osaamiskokonaisuus sopii kaikille multimodaalisesta pedagogiikasta kiinnostuneille. Osaamiskokonaisuudessa käsitellään verkossa tapahtuvien opetus-ja ohjaustilanteiden suunnittelua, monikulttuurisuuden ja saavutettavuuden huomioimista suunnittelussa, oppimisympäristöjä multimodaalisuuden näkökulmasta, dialogisuutta verkko-opetuksessa, oppimisen ja ohjaamisen menetelmiä sekä multimodaalisen oppimisen ja ohjaamisen arviointia.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • SY01.1-3002 Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen suunnittelu 5op
 • SY01.2-3002 Multimodaaliset oppimisympäristöt ja dialogisuus 5op
 • SY01.3-3002 Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen menetelmiä 5op
 • SY01.4-3002 Multimodaalisen oppimisen ja osaamisen arviointi 5op

Kenelle?

Osaamiskokonaisuus sopii kaikille multimodaalisesta pedagogiikasta kiinnostuneille. Erityisen hyvin osaamiskokonaisuus sopii kommunikaation ohjaustyötä tekeville.

 

 

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.9.2022-31.7.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintoihin voi ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain ilmoittautumisaikana. Opintojaksot toteutetaan verkossa itsenäisesti. Voit edetä opinnoissa omaan tahtiisi.

Opinnot tulee suorittaa toteutusaikana.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59
Vastuuhenkilö Anne-Mari Jaamalainen (etunimi.sukunimi@humak.fi)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen suunnittelu  5 op

Opiskelija:

 • osaa suunnitella opetus- ja ohjaustilanteita oppijalähtöisesti ja tavoitteellisesti
 • tuntee opetussuunnitelmakäytäntöjä, opetukseen vaikuttavia ohjeistuksia ja henkilökohtaistamisen käytänteitä kommunikaatiomenetelmien ohjauksen osalta
 • tuntee alan ja työelämän edellyttämät osaamisvaatimukset ja osaa jäsentää yksilön tarpeista lähtevää opetusta ja ohjausta suhteessa työelämän vaatimuksiin
 • osaa ottaa huomioon toimintaympäristöjen monikulttuurisuuden opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa.

Multimodaaliset oppimisympäristöt ja dialogisuus 5 op

Opiskelija

 • osaa soveltaa multimodaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimustietoa opetuksessaan
 • tuntee oppimisen edistämisen kannalta tarkoituksenmukaiset multimodaaliset viestinnän ja vuorovaikutuksen keinot
 • tietää tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä ja aineistoj
 • tuntee teknologian mahdollisuuksia opetuksessa
 • osaa käyttää dialogisuutta teknologian mahdollistamissa eri oppimisympäristöissä oppimista edistävällä tavalla
 • noudattaa tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä periaatteita

Multimodaalisen opetuksen ja ohjauksen menetelmiä 5 op

Opiskelija

 • osaa ohjata oppijoiden oppimista teoreettisesti perustelluilla tavoilla
 • osaa tarkastella ohjaustyön taustalla vaikuttavia eettisiä näkökulmia
 • osaa valita opetukseensa tilanteisesti soveltuvia pedagogisia malleja
 • osaa hyödyntää monipuolisesti soveltuvia ohjausmenetelmiä erilaisissa tilanteissa
 • osaa edistää pedagogisella toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • ymmärtää ja osaa ottaa huomioon kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia opetustyössään.

Multimodaalisen oppimisen ja ohjaamisen arviointi 5 op

Opiskelija

 • tuntee yleiset arvioinnin periaatteet
 • osaa suunnitella arvioinnin ja tiedottaa arvioinnista
 • osaa arvioida oppimista ja osaamista multimodaalisessa ympäristössä monipuolisia menetelmiä hyödyntäen
 • osaa tukea ja kehittää oppijoiden itsearviointitaitoja ja hyödyntää niitä oman työnsä kehittämisen menetelmänä
 • osaa arvioida omaa pedagogista osaamistaan multimodaalisissa ympäristöissä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita
 • osaa tuottaa alalla tarvittavia osaamisen ja oppimisen arviointiin perustuvia dokumentteja.

Uusi osaamiskokonaisuus. Ei vielä opiskelijapalautetta.