Moninaisuuden osaaja 20 op -osaamiskokonaisuus UUTUUS!

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 1.10.2020 -31.5.2021
Aikataulut Osaamiskokonaisuuden opintojaksot suoritetaan verkossa. Tehtävät voidaan suorittaa itsenäisesti. Osaamiskokonaisuuteen kuuluu muutamia webinaareja, mutta ne voi katsoa myös tallenteina.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.09.2020 klo 23:59
Vastuuhenkilö Satu Riikonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 306)

Sisältö

Moninaisuuden osaaja -osaamiskokonaisuus sisältää monikulttuurisuutta, moninaisuutta ja kotoutumista kehittävällä otteella tarkastelevia opintojaksoja.  Opiskelija osallistuu yhdenvertaisuussuunnitelman tai muun yhdenvertaisuutta edistävän toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Opinnot antavat valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista ja ovat hyödynnettävissä laajasti eri aloilla. Opintojen aikana moninaisuutta tarkastellaan yksilö-ja yhteisötasolla siten, että opiskelija saa laaja-alaisia valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti.

Osaamiskokonaisuus soveltuu eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisön tai muiden yhteisöjen moninaisuuden kehittämisestä sekä uusista näkökulmista moninaisuuteen. Osaamiskokonaisuudessa syvennytään myös monikulttuurisuuden edistämiseen sekä kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden teemoihin.

Kaikki opintojaksot hyväksytysti suorittanut saa osaamiskokonaisuudesta todistuksen.

Osaamiskokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

  • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op (YPYT01-3022) (syksy 2020)
  • Monimuotoisuus työyhteisössä (YT00BZ41-3004) (kevät 2021)
  • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen (YHVV04-3020) (kevät 2021)
  • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op (YPYT03-3023) (syksy 2020 TAI kevät 2021)

HUOM! Valitse Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen -opintojakson toteutuksista sinulle paremmin sopiva. Valitse joko syksyn tai kevään toteutus alta klikkaamalla ruksi kohtaan Add. Lisää tuote sen jälkeen ostoskoriin. Kolme muuta opintojaksoa tulevat mukaan automaattisesti.

Kenelle osaamiskokonaisuus sopii?

Osaamiskokonaisuus soveltuu eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisön tai muiden yhteisöjen moninaisuuden kehittämisestä sekä uusista näkökulmista moninaisuuteen. Osaamiskokonaisuudessa syvennytään myös monikulttuurisuuden edistämiseen sekä kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden teemoihin.

Valitse alta itsellesi sopiva kokonaisuus

 

Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, syksy 2020 (1/20-21)

Opiskelija oppii tiedostamaan yhteiskunnan monimuotoisuuden ja -arvoisuuden sekä arvioimaan suhdettaan näihin ammatillisesti. Hän tutustuu yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviin ja tukeviin rakenteisiin sekä toimintatapoihin. Opiskelija oppii hahmottamaan yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja toteuttamaan kyseisiä periaatteita käytännön työssä. Opiskelija saa tietoa ihmisoikeuskasvatuksen merkityksestä monimuotoisessa yhteiskunnassa ja oppii suunnittelemaan ihmisoikeuskasvatusta käytännössä, järjestämään ja kehittämään aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja.

Kurssi ei saatavilla

Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä globaalissa maailmassa. Opintojaksossa perehdytään myös monimuotoisuuden tautalla olevaan säädöspohjaan ja opitaan laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Opiskelija tutustuu monimuotoisuuden arvopohjaan yksilö-ja yhteisötasolla, oppii tarkastelemaan omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen. Opiskelija arvioi yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja ja oppii tunnistamaan vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista. Opintojaksolla tutustutaan työolosuhteiden mukauttamisen erilaisiin vaihtoehtoihin ja taloudellisiin tukimuotoihin. Opiskelija oppii huomioimaan erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen.

35 varastossa

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Opiskelija oppii tiedostamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjanmerkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana. Hän pystyy hahmottaan minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti ja kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen. Opiskelija tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen, oppii ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan ja pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla.

61 varastossa

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, syksy 2020 (1/20-21) – optional

Opiskelija perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen, tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin ja kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyön. Opiskelija keskittyy hahmottamaan identiteetin ja identiteettityön merkitykseen yksilön kotoutumisprosessissa. Opiskelija oppii toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Opiskelija oppii tunnistamaan maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumisen edistämisessä.

Valitse kokonaisuuteen joko syksyn 2020 tai kevään 2021 toteutus klikkaamalla ruksi kohtaan Add.

Kurssi ei saatavilla

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21) – optional

65 varastossa

This product is currently unavailable.

Kuvaus