Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op, kevät 2022

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja menestystekijänä globaalissa maailmassa. Opintojaksossa perehdytään myös monimuotoisuuden tautalla olevaan säädöspohjaan ja opitaan laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Opiskelija tutustuu monimuotoisuuden arvopohjaan yksilö-ja yhteisötasolla, oppii tarkastelemaan omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen. Opiskelija arvioi yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja ja oppii tunnistamaan vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista. Opintojaksolla tutustutaan työolosuhteiden mukauttamisen erilaisiin vaihtoehtoihin ja taloudellisiin tukimuotoihin. Opiskelija oppii huomioimaan erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.01.2022 – 30.05.2022 HUOM! Opintojakson toteutusaikaa on muutettu alkamaan myöhemmäksi! Voit olla yhteydessä opintojakson vastuuhenkilöön tarkempien tietojen saamiseksi. 
Aikataulut HUOM! Opintojakson aikatauluja on muutettu. Opintojaksolle lisätty webinaareja.

Opintojakso suoritetaan verkossa. Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria.

Webinaarien aikataulut:

  • 07.03.2022 09.00 – 14.00
  • 19.04.2022 09.00 – 14.00
  • 09.05.2022 09.00 – 14.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.01.2022 klo 23.59.
Vastuuhenkilö Laura Castrén (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0503469454)

Opiskelija

  • tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja yhteisötasolla
  • osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja monimuotoisuuteen
  • osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toiminta-tapoja
  • tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten henkilöiden erityisvaatimuksia koskien työympäristön esteettömyyttä ja työolojen mukauttamista
  • tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja
  • osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet työturvallisuuteen liittyen