Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, syksy 2022

Tällä opintojaksolla tutustut yhteiskuntamme toimintaan ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen, sen monimuotoisuutta ja -arvoisuutta sääteleviin lakeihin sekä pohdit kriittisesti monimuotoisuutta edistäviä tai estäviä yhteiskunnallisia rakenteita. Pääset kerryttämään tarvittavaa yhteiskunnallista osaamista niin yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kuin kestävästä kehityksestä kaikkine osa-alueineen. Lisäksi opit aktiivista kansalaisuutta edistävästä toiminnasta ja tapahtumista sekä suunnittelet toimintaa mm. yhdenvertaisuuden ja kansalaistoiminnan näkökulmat huomioiden.

Opiskelija oppii tiedostamaan yhteiskunnan monimuotoisuuden ja -arvoisuuden sekä arvioimaan suhdettaan näihin ammatillisesti. Hän tutustuu yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviin ja tukeviin rakenteisiin sekä toimintatapoihin. Opiskelija oppii hahmottamaan yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja toteuttamaan kyseisiä periaatteita käytännön työssä. Opiskelija saa tietoa ihmisoikeuskasvatuksen merkityksestä monimuotoisessa yhteiskunnassa ja oppii suunnittelemaan ihmisoikeuskasvatusta käytännössä, järjestämään ja kehittämään aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille yhteiskunnallisesta toiminnasta ja yhteiskunnan arvojen moninaisuudesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 10.10.2022 – 31.12.2022
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso sisältää itsenäisesti opiskeltavia materiaaleja, kolme asiantuntijawebinaaria, muutamia valmentajien webinaareja sekä opintopiirin, joka kokoontuu reaaliaikaisesti opintojakson webinaarialustalla. Webinaarit ovat katsottavissa myös tallenteena.

Lisäksi opintojaksolla vahvistetaan osaamista aktiivisesta kansalaisuudesta ja kansalaistoiminnasta osallistumalla ja suunnittelemalla omaa käytännön toimintaa opintojakson osaamisteemoihin liittyen. Tehtävä suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Työskentely etenee portaittain vaiheistettuna opintojakson suorittamisaikana.

Opintojakson webinaarit ja valmennustapaamiset:

 • 26.10.2022 15.30 – 17.00
 • 09.11.2022 09.00 – 11.30
 • 10.11.2022 09.00 – 11.30
 • 10.11.2022 16.00 – 17.00
 • 11.11.2022 09.00 – 11.30
 • 12.12.2022 15.30 – 17.00
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-30.9.2022 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Hakoluoto (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 299)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija

 • tiedostaa yhteiskunnan monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden sekä osaa arvioida suhdettaan näihin ammatillisesti
 • tunnistaa yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja
 • tuntee yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä
 • tietää ihmisoikeuskasvatuksen merkityksen monimuotoisessa yhteiskunnassa ja osaa suunnitella ihmisoikeuskasvatusta käytännössä
 • osaa järjestää ja kehittää aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja

”Parasta on ollut oma oivaltaminen.”