Monimuotoinen yhteiskunta 5 op, syksy 2021

Tällä opintojaksolla tutustut yhteiskuntamme toimintaan ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen, sen monimuotoisuutta ja -arvoisuutta sääteleviin lakeihin sekä pohdit kriittisesti monimuotoisuutta edistäviä tai estäviä yhteiskunnallisia rakenteita. Pääset kerryttämään tarvittavaa yhteiskunnallista osaamista niin yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kuin kestävästä kehityksestä kaikkine osa-alueineen. Lisäksi opit aktiivista kansalaisuutta edistävästä toiminnasta ja tapahtumista sekä suunnittelet toimintaa mm. yhdenvertaisuuden ja kansalaistoiminnan näkökulmat huomioiden.

Opiskelija oppii tiedostamaan yhteiskunnan monimuotoisuuden ja -arvoisuuden sekä arvioimaan suhdettaan näihin ammatillisesti. Hän tutustuu yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviin ja tukeviin rakenteisiin sekä toimintatapoihin. Opiskelija oppii hahmottamaan yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja toteuttamaan kyseisiä periaatteita käytännön työssä. Opiskelija saa tietoa ihmisoikeuskasvatuksen merkityksestä monimuotoisessa yhteiskunnassa ja oppii suunnittelemaan ihmisoikeuskasvatusta käytännössä, järjestämään ja kehittämään aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja.

Opintojaksolla on kolme asiantuntijawebinaaria – kansalaistoiminnasta, yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolen moninaisuudesta. Asiantuntijawebinaarit tallennetaan. Lisäksi opintojen ja tehtävien avuksi järjestetään kolme valmennustapaamista, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille yhteiskunnallisesta toiminnasta ja yhteiskunnan arvojen moninaisuudesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.10.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisinä tehtävinä verkossa. Opintojaksolla on asiantuntijawebinaareja, valmennustapaamisia verkossa ja tehtäviä, jotka tulee tehdä määritellyssä aikataulussa opintojakson aikana. Asiantuntijawebinaarit tallennetaan.

Opintojakson asiantuntijawebinaarit ja valmennustapaamiset:

  • 22.10.2021 klo 14.30 – 16.00
  • 27.10.2021 klo 09.30 – 12.00
  • 28.10.2021 klo 09.30 – 12.00
  • 15.11.2021 klo 15.00 – 16.00
  • 08.12.2021 klo 14.00 – 16.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.09.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Tanja Hakoluoto (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 299)

 

Opiskelija

  • tiedostaa yhteiskunnan monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden sekä osaa arvioida suhdettaan näihin ammatillisesti
  • tunnistaa yhteiskunnan monimuotoisuutta estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja
  • tuntee yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon edistämisen ja kestävän kehityksen periaatteet ja osaa toteuttaa kyseisiä periaatteita käytännön työssä
  • tietää ihmisoikeuskasvatuksen merkityksen monimuotoisessa yhteiskunnassa ja osaa suunnitella ihmisoikeuskasvatusta käytännössä
  • osaa järjestää ja kehittää aktiivista kansalaisuutta edistäviä tilanteita ja toimintamuotoja

”Parasta on ollut oma oivaltaminen.”