Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, syksy 2021

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op -opintojaksolla opiskelija perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen ja kotoutumisprosessiin sekä kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyön. Opiskelija hahmottaa kotoutumisen sekä yksilön että yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutteisena prosessina. Opiskelija saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja rooliin ammatillisena kotoutumisen edistäjänä.

Katso opintojen etenemisen mallista, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon.

Kenelle?

Opintojakso on suunnattu erityisesti monikulttuurisessa yhteisössä työskenteleville tai niistä asioista kiinnostuneille opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja perehtyä monimuotoisuuteen ja sen kehittämiseen.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.09.2021 – 31.12.2021
Aikataulut Opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina osana verkkoyhteisöä. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia oppimistehtäviä ja verkkokeskusteluja. Aineistoina käytetään mm. videoita, verkkolähteitä ja monipuolisia tekstejä. Tehtävien tarkemman ohjeistuksen löydät opintojakson verkkoalustalta.

Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria, jotka ovat katsottavissa myös tallenteina.

Webinaarien aikataulut:

  • 12.10.2021 14.00 – 16.00
  • 20.10.2021 14.00 – 16.00
  • 09.11.2021 16.00 – 18.00
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.09.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Satu Riikonen (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 306)

 

Opiskelija

  • perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen
  • tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin
  • tietää kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyöhön
  • hahmottaa identiteetin ja identiteettityön merkityksen yksilön kotoutumisprosessissa
  • osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
  • tunnistaa maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumista edistämisessä

”Ihmisten oikeisiin tarinoihin tutustuminen ja käsitteiden selventyminen. On kasvanut ymmärrys siitä millaisia haasteita maahanmuuttaja kohtaa ja toisaalta miten erilaisissa tilanteissa he voivat olla.”