Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kevät 2021 (2/20-21)

Tule pohtimaan yhdessä kanssamme, miten erilaiset kulttuurit elävät yhdessä, miten liitytään osaksi uutta kulttuuria, ja miten toisaalta säilytetään omaa (kotoutumisnäkökulma).

75,00 

Kuvaus

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 7.1.2021 – 31.5.2021
Aikataulut Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.12.2020 23:59:00
Vastuuhenkilö Ursula Roslöf (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 398)

Sisältö

Opiskelija tutustuu ja osallistuu kotoutumista ja/tai monikulttuurista ymmärrystä edistävään toimintaan ja sitä ohjaaviin periaatteisiin eri toimintaympäristössä. Teemoja ovat monikulttuurinen nuorisotyö, kotouttava nuorisotyö, antirasistinen nuorisotyö; monikulttuurinen järjestötoiminta, järjestöt kotoutumisen edistäjinä. Opintojakso kehittää opiskelijan kansainvälistä- ja monikulttuurista osaamista.

Katso, miten opintojakso sijoittuu yhteisöpedagogitutkintooon täältä.

Tavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen
  • tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin
  • tietää kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyöhön
  • hahmottaa identiteetin ja identiteettityön merkityksen yksilön kotoutumisprosessissa
  • osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
  • tunnistaa maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumista edistämisessä