Mielikuvasta viittomiseen 5 op

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään mielikuvaa viittomakielen ikonisten kielioppirakenteiden, kuten tilankäytön tuottamisessa. Mielikuvaharjoittelun tavoite on kehittää suomenkielisen oppijan viittomakielistä ilmaisua niin, että se on mahdollisimman luovaa, monipuolista ja visuaalisti rikasta.

Opintojaksolla perehdytään visuaalisen informaation lainalaisuuksiin, kuten syys-seuraussuhteisiin. Harjoitellaan viitotun kielen produktiivisia sekä CA rakenteita. Pohditaan, miten puhutusta/kirjoitetusta kielestä synnytetään mielikuvia. Vertaillaan kirjoitetun/puhutun kielen eroja, samanaikaisuutta / perättäisyyttä.

Kenelle?

Viittomakieltä jo jonkun verran osaaville tai pidempään opiskelleille, joilla on haasteita esimerkiksi tilankäytön hallinnassa.

Edeltävyysehdot

Viittomakielen alkeet tai tukiviittomien käyttö.

Lisätiedot

Opiskelijalla tulee olla tietokone ja toimiva verkkoyhteys. Opintojakson suorittaminen edellyttää videon tallentamista.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 31.10.2022 – 31.07.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tulee suorittaa toteutusaikana.

Kurssilla on johdantona videoluento ja oppimistehtäviä, joissa opiskelija tallentaa omaa viittomakieltä. Viittomakielistä videomateriaalia analysoidaan ja annetaan palautetta vertaisopiskelijan viittomisesta. Opiskelija perehtyy myös kuuron viittomakielisen tekstiin. Kurssilla on myös artikkeleita, jotka tuovat teoreettista taustaa oppimiselle.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-22.05.2023 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Marjukka Nisula (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 329)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

Opiskelija:

  • osaa käyttää mielikuvaa tukemaan viittomakielen tuottamista
  • hahmottaa visuaalisen kielen säännönmukaisuutta
  • ymmärtää visuaalisen kielen informaation periaatteita
  • osaa erottaa mimiikan kielestä
  • tietää viitottujen kielten peruskielioppirakenteita