Mielikuvasta viittomiseen 5 op 2022

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään mielikuvaa viittomakielen ikonisten kielioppirakenteiden, kuten tilankäytön tuottamisessa. Mielikuvaharjoittelun tavoite on kehittää suomenkielisen oppijan viittomakielistä ilmaisua niin, että se on mahdollisimman luovaa, monipuolista ja visuaalisti rikasta.

Opintojaksolla perehdytään visuaalisen informaation lainalaisuuksiin, kuten syys-seuraussuhteisiin. Harjoitellaan viitotun kielen produktiivisia sekä CA rakenteita. Pohditaan, miten puhutusta/kirjoitetusta kielestä synnytetään mielikuvia. Vertaillaan kirjoitetun/puhutun kielen eroja, samanaikaisuutta / perättäisyyttä.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kurssilla on johdantona videoluento ja oppimistehtäviä, joissa opiskelija tallentaa omaa viittomakieltä. Viittomakielistä videomateriaalia analysoidaan ja annetaan palautetta vertaisopiskelijan viittomisesta. Opiskelija perehtyy myös kuuron viittomakielisen tekstiin. Kurssilla on myös artikkeleita, jotka tuovat teoreettista taustaa oppimiselle.

Kenelle?

Viittomakieltä jo jonkun verran osaaville tai pidempään opiskelleille, joilla on haasteita esimerkiksi tilankäytön hallinnassa.

Edeltävyysehdot

Viittomakielen alkeet tai tukiviittomien käyttö.

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää tallentamista, ja tallenteiden tuomista Youtube-linkkeinä oppimisalustalle.

Koulutus Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 01.11.2021 – 31.07.2022
Aikataulut Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kurssilla on johdantona videoluento. Opintojakson tulee suorittaa 31.7.2022 mennessä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.05.2022 klo 23:59:00
Vastuuhenkilö Marjukka Nisula (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 329)

Opiskelija:

  • osaa käyttää mielikuvaa tukemaan viittomakielen tuottamista
  • hahmottaa visuaalisen kielen säännönmukaisuutta
  • ymmärtää visuaalisen kielen informaation periaatteita
  • osaa erottaa mimiikan kielestä
  • tietää viitottujen kielten peruskielioppirakenteita