Mediataidot 5 op, kevät 2023

Opintojaksolla opitaan kuvankäsittelyn, verkkosivujen tekemisen, painotuotteen valmistuksen ja videon tekemisen perusteet. Kurssin tarkoituksena on tarjota perustaidot, joiden pohjalta pystyt syventämään osaamistasi itsenäisesti harjoitellen tai hakeutumaan lisäopintoihin.

Kurssia voi hyödyntää kahteen tarkoitukseen: osto-osaamisen ja omien mediataitojen parantamiseen. Kun tilaaja ymmärtää mediamateriaalien tuotantoprosessista riittävästi, yhteistyö media-alan ammattilaisten kanssa sujuu hyvin. Palveluja ostettaessa on tärkeää tuntea reunaehtoja, jotta pystyy arvioimaan esim. tilattavan työn laajuutta ja hintaa. Joskus media-alan ammattilaista ei ole käytettävissä. Esimerkiksi yksinkertaisen verkkosivun tekeminen onkin niin helppoa, että omat taidot saattavat riittää näissä tapauksissa.

Mediataidot 5 op -opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Katso opetussuunnitelmasta, miten opintojakso sijoittuu kulttuurituotannon koulutuksen tutkintorakenteeseen.

Kenelle?

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka haluavat saada yleiskatsauksen mediamateriaalien valmistamiseen ja/tai parantaa osto-osaamistaan. Opintojaksolla ei edellytetä ennakko-osaamista.

Lisätiedot

Kurssilla käytetään ilmaisia, verkossa saatavilla olevia ohjelmia, joten sinulla ei tarvitse olla lisenssiä tiettyihin ohjelmiin. Harjoitustyöt on mahdollista tehdä itselleen mieluisimmalla ja saatavilla olevalla ohjelmalla.

Koulutusohjelma Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 25.01.2023 – 30.05.2023
Aikataulut ja työskentelytavat Opintojakson teemat käydään läpi webinaareissa, jotka tallennetaan. Läsnäolo ei ole pakollista mutta suotavaa, sillä webinaarien aikana on mahdollista saada vastauksia kysymyksiin opettajalta ja muulta ryhmältä. Webinaareissa harjoitellaan erilaisten sisältöjen tekemistä käytännönläheisesti. Kurssin sisällöt on mahdollista oppia vain tekemällä ja itse harjoittelemalla!

Opintojakson webinaarit ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-15.01.2023 23:59:00
Vastuuhenkilö Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)
Neuvonta Avoimen AMK:n opintoihin, ilmoittautumiseen, maksuihin, todistuksiin liittyvä neuvonta:
avoinamk@humak.fi
p. 029 451 9230

 

Opiskelija:

  • tuntee ammattialaansa liittyvät viestintätarpeet ja median muodot
  • osaa hyödyntää monipuolisesti digitaalisen viestinnän kanavia
  • osaa ohjeistaa viestintämateriaalien tuotantoa
  • osaa laatia viestintämateriaaleja

”Tärkein oppi on innostus ja uteliaisuus uutta kohtaan, etenkin videoiden tekemisiin liittyen.”

”Tämän opintojakson kautta tutustuin uusiin ohjelmiin ja opin kuvankäsittelyn alkeet. Itseopiskelua oli paljon, mutta luentojen ja moodle”

”Opin valtavasti, alustan antamat hyvät neuvot ja suuntaviivat auttoivat löytämään informaation.”