Mediataidot 5 op, kevät 2021 (2/20-21) UUTUUS!

 

75,00 

Kuvaus

Koulutusohjelma Avoin AMK
Toteutustapa Verkko-opinnot
Toteutusaika 11.02.2021 – 31.05.2021
Aikataulut Opintojakson webinaarit:

  • 11.02.2021 klo 09.15 – 11.45
  • 12.03.2021 klo 09.15 – 11.45
  • 08.04.2021 klo 09.15 – 11.45
  • 06.05.2021 klo 09.15 – 11.45
Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.02.2021 23:59:00
Vastuuhenkilö Oona Tikkaoja (etunimi.sukunimi@humak.fi, p. 0400 349 213)

Sisältö

  • kuvankäsittelyn ja taiton perusteet
  • digitaalisten viestinnän kanavat ja ohjelmistot.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee ammattialaansa liittyvät viestintätarpeet ja median muodot
  • osaa hyödyntää monipuolisesti digitaalisen viestinnän kanavia
  • osaa ohjeistaa viestintämateriaalien tuotantoa
  • osaa laatia viestintämateriaaleja

Mediataidot 5 op -opin­to­jak­so kuu­luu kult­tuu­ri­tuo­tan­non AMK-tut­kin­nos­sa 2. vuo­si­kurs­sin opin­toi­hin. Kat­so täs­tä tar­kem­min, mi­ten opin­to­jak­so si­joit­tuu tut­kin­to­ra­ken­tees­sa.